Podezíravý pohled ODS míří také na malé strany

Přestože víkendový kongres ODS nepřinesl žádné dramatické usnesení, kterým by předsedovi strany svázal ruce, budou pro Mirka Topolánka další jednání o sestavení nové vlády velmi obtížná. Jednoduché to ale nebudou mít ani potenciální partneři ODS. Více se dozvíte od Zdeňka Vališe.

Pavel Bém, foto: Autor
Dosti nepříjemně se musel v sobotu cítit na kongresu ODS úřadující předseda lidovců Jan Kasal, který byl pozván jako host. Snažil se delegáty ujistit, že jeho strana se neobává předčasných voleb a nezablokuje žádnou variantu, připomněl závazek lidoveckého vedení i všech poslanců, že nepodpoří případný kabinet ČSSD opřený o komunisty a tento slib podle Kasala nezmění ani prosincový sjezd lidovců. Přesto byl Kasal nucen vyslechnout od delegátů dost nelichotivých poznámek na adresu své strany. Spolehlivost lidovců jako partnera zpochybnil například první místopředseda ODS Pavel Bém.

"Vážím si KDU-ČSL a Vás osobně. Nás ale bude držet partner, který už nás jednou zradil v Sarajevu, který nás nechal v posledních čtyřech letech v opozici s vládou špatnou a neefektivní. A upřímně řečeno, ani nechci připomínat událost, kterou máme čerstvě na paměti, událost letošního srpna."

Pavel Bém měl samozřejmě na mysli vyjednávání mezi šéfem ČSSD Jiřím Paroubkem a bývalým předsedou KDU-ČSL Miroslavem Kalouskem o vytvoření vlády tolerované komunisty. Určité pochybnosti o loajalitě lidovců vyjádřil v rozhovoru pro Radio Praha i europoslanec Jan Zahradil.

Jan Kasal, foto: Autor
"S lidovou stranou máme zkušenosti smíšené, máme s nimi kladné i záporné zkušenosti. Jsem přesvědčen, že v tuto chvíli se tato strana nachází na rozcestí a že bohužel ani my nejsme schopni odhadnout, kam se po svém prosincovém sjezdu vydá."

Na úřadujícím předsedovi lidovců Janu Kasalovi bylo v kuloárech vidět jisté rozladění. Neodpustil si ale zároveň pro změnu rýpnout do ODS.

"Pan místopředseda Bém to pojal jako svůj předvolební projev na kongresu ODS. Mně jako hostu nepřišlo správné na to reagovat. Nechť ale pan místopředseda Bém i ostatní ví, že bych měl čím reagovat. Opoziční smlouvu si nevymyslela KDU-ČSL, stejně jako problémy, které vedly k Sarajevu, si nevymyslela KDU-ČSL."

Členové ODS ovšem nyní mohou opět zpozornět, a to na základě informace, že možný kandidát na předsedu KDU-ČSL, senátor a vsetínský starosta Jiří Čunek se minulý týden sešel s Jiřím Paroubkem. Přitom o čem spolu jednali, nechtějí aktéři schůzky prozradit. Podezíravý pohled ODS ale nemusí mířit jen na lidovce. Vždyť ještě nedávno bylo zcela nemyslitelné, aby na sjezdu ODS vystoupil s projevem předseda Strany zelených. O uplynulém víkendu se konala premiéra.

Jan Zahradil, foto: Autor
Martin Bursík sice delegátům potvrdil, že nejmenší parlamentní strana nezmění své dosavadní postoje a že stejně jako ODS má za prioritu mimořádné volby v příštím roce, jenže to řekl až ve chvíli, kdy už tomu delegáti nevěnovali příliš velkou pozornost, protože byli zřejmě vyčerpáni předchozími úvahami Bursíka. Mluvit na sjezdu ODS o nutnosti snižovat emise není zrovna taktické. A když Bursík dokonce varoval, že zpochybňováním změn globálního klimatu se izolujeme od mezinárodního společenství, každý hned věděl, o kom je řeč: o otci zakladateli ODS Václavu Klausovi. S prezidentem, který přijel pozdravit delegáty, se Bursík také potkal hned u vchodu. A prezident dal hned najevo své pocity. "Vy jste tady také? Vás také pozvali?" ptal se Klaus. Jinak ale z tribuny sjezdu na adresu zelených připomínky nepadaly. Europoslanec Jan Zahradil je považuje za seriózního partnera.

"Určitě se Stranou zelených nesouhlasím v celé řadě programových tezí. Musím ale ocenit, že tato strana se zatím chová konzistentně a předvídatelně. Cokoliv se se Stranou zelených dohodlo, tato strana a její současné vedení bylo zatím schopno to dodržet. Jsem tedy přesvědčen, že pro nás je to partner k jednání a je to seriózní partner k jednání."

Podle Mirka Topolánka kongres neřekl vůbec nic o tom, jak konkrétně má nová vláda vypadat. To nechává zcela na vyjednávání. Při rozhovorech s delegáty v kuloárech ale převládalo mínění, že nejpravděpodobnější variantou je koalice ODS - ČSSD - lidovci. Šéf Strany zelených uvádí, že takovou vládu nepodpoří.

"Vláda ODS, ČSSD a KDU-ČSL je pro nás velká koalice. I s ohledem na situaci, ve které je teď KDU-ČSL, což nemyslím nijak špatně. Nemyslím si ale, že by KDU-ČSL teď měla nějakou sílu na to, aby skutečně dokázala reálně ovlivnit politiku dvou velkých politických partnerů v takové koalici. To je vláda, kterou my nepodpoříme, protože ji považujeme za špatnou a škodlivou."

Martin Bursík, foto: Autor
Zelení podle Bursíka dali na stůl jasné parametry pro spolupráci: předčasné volby příští rok, se skřípěním zubů v létě 2008 a nová vládu musí být složena převážně z odborníků, aby se tím právě podtrhl její překlenovací charakter. To prý není vyjednávací pozice, ale definitivní stanovisko. Zelení tedy pravděpodobně zamíří do opozice.

"Pokud by političtí partneři nakonec přistoupili na to, že předčasné volby budou nejpozději v létě 2008, pak jsme ochotni se takového projektu zúčastnit. Jenom ale po to přechodné období. Myslím si ale, i podle debaty, která zde běží, že toto je koncept, který se spíše vzdaluje, než aby byl realistický. My teď tedy budeme vyčkávat na to, jak se partneři zachovají. Myslím, že teď jsem spíše blíže cestě do opozice."

Zatím to vypadá tak, že možnost programové dohody mezi hlavními subjekty, ODS a ČSSD, nabývá reálnější obrysy. Socialisté jsou připraveni diskutovat o snížení daní právnickým osobám a jsou ochotni se dohodnout rovněž na stropech pro odvody sociálního pojištění, které hodně tíží podnikatelskou sféru. Možný kompromis se rýsuje i v případě penzijní a zdravotní reformy. Vyjednávání mezi dvěma nejsilnějšími stranami se ale může zadrhnout třeba na ´technických detailech´, tedy kolik ministrů bude mít ODS, kolik ČSSD, kolik lidovci. Vývoj ale může vrátit do hry ještě jiné varianty.