Podezření na nemoc šílených krav v Česku

Vyšetření na BSE

V České republice se ve středu poprvé objevilo podezření z nemoci šílených krav. Případ zaznamenali v jihlavském masokombinátu. Podrobnosti zjišťoval Josef Kubeczka.

Státní veterinární ústav v Jihlavě vyslovil na základě vyšetření metodou Western Blot podezření, že jeden z testovaných vzorků mozku krávy obsahuje prion, původce onemocnění bovinní spongiformní encefalopatií, ve zkratce BSE. Inkriminovaný vzorek je z krávy staré pět let a osm měsíců, která pochází z domácího chovu ze stáda v Dušejově. Pracovníci ústavu zahájili kontrolní vyšetření, které první závěr potvrdí nebo vyvrátí. Státní veterinární správa podle jejího šéfa Josefa Holejšovského zakázala přesun zvířat z tohoto chovu:

"Jakmile se začne kterékoliv zvíře vyšetřovat, tak se pozastaví jeho tělo, střeva z něj, vnitřnosti, všechno je pozastaveno do doby, než je znám výsledek."

Ten definitivní bude znám v pátek odpoledne. V případě pozitivního výsledku ministerstvo zemědělství pravděpodobně požádá Německo, aby verdikt české laboratoře potvrdila jejich referenční laboratoř. Německé pracoviště má totiž podle ministra zemědělství Jana Fencla s problémem BSE podstatně více zkušeností, zvlášť pokud jde o pozitivní případy, protože nemoc se tam vyskytuje. Lidé se však žádné nákazy - jak uvedl ministr Fencl - bát nemusí:

"Maso, které bude ze skotu chovaného v České republice a které se dostane na trh, bude i nadále masem bezpečným."

Mluvčího Státní veterinární správy Josefa Dubna jsem se telefonicky zeptal, co by pro Českou republiku znamenalo, kdyby výsledky následného testu výskyt BSE potvrdily:

Josef Duben
"Znamenalo by to, že bychom se zařadili mezi země, kde byla BSE zjištěna, ale věříme, že i nadále riziko výskytu je u nás minimální, podobně jako v jiných zemích, například v Itálii byl zjištěn jeden kus, v Dánsku také jeden kus. Věříme, že důvod k nějaké panice u nás neexistuje."

Jestliže se výskyt nemoci potvrdí, přistoupí veterinární správa k likvidaci stáda nebo minimálně těch kusů, které s postiženým zvířetem byly po dobu, kdy se mohlo infikovat. Důvodem je to, že dobytek žral stejné krmivo, které může být zdrojem BSE. Pokud jde o ochranu spotřebitele, hodlá veterinární správa vyšetřovat v případě pozitivního výsledku všechna poražená zvířata starší třiceti měsíců. Testování by se tak týkalo na základě loňské statistiky zhruba 170 tisíc zvířat.