Poldi Dříň

Zkrachovalou ocelárnu Poldi - Dříň se stále nedaří prodat. Konkurzní správce vyzval v pořadí již třetího zájemce, který se přihlásil do veřejné soutěže, aby složil povinnou zálohu. Cena za Poldovku, a tedy i možnost uspokojení jejích věřitelů, tak neustále klesá. Bližší podrobnosti o prodeji Poldi má Milena Štráfeldová.

Ke konkurzu přivedl ocelárnu Poldi - Dříň její tehdejší majitel Vladimír Stehlík už v roce 1997. Podle zákona má být každý konkurz uzavřen do 18 měsíců od jeho vyhlášení, prodej Poldovky však stále vázne na soudních sporech. Konkurzní správce Tomáš Pelikán o příčinách těchto odkladů řekl: Ve veřejné soutěži na prodej ocelárny zvítězila v říjnu loňského roku tuzemská firma Kapitál, jako druhá v pořadí se umístila společnost Mossei International Holding. Ani jedna však nesložila povinnou dvacetiprocentní zálohu z nabídnuté ceny a neposkytla bankovní garance. Vážným zájemcem o Poldovku se tak staly Třinecké železárny s nabídkou 265 milionů korun, které si kladenskou ocelárnu již třetí rok pronajímají pro vlastní hutní produkci. Jak budou železárny na výzvu konkurzních správců reagovat, odpověděla jejich tisková mluvčí Kateřina Samková: Konkurzní správce Tomáš Pelikán potvrdil, že přístup Třineckých železáren k prodeji Poldovky je velmi profesionální.V případě, že by však k prodeji ocelárny ani tentokrát nedošlo, vyzve německou společnost Anahute, která se do veřejné soutěže přihlásila s 65 miliony korun. Cena ocelárny na Dříni by tak ovšem proti první nabídce společnosti Kapitál klesla na pouhou desetinu.