Žena z emblému Poldovky zemřela před 85 lety

Ochranná známka z roku 1910

O Karlu Wittgensteinovi se na přelomu 19. a 20. století hovořilo jako o ocelovém králi. Patřil k nejvlivnějším podnikatelům v oboru těžkého průmyslu v rakousko-uherské monarchii. V roce 1889 založil v Kladně Poldinu huť. Jméno i světoznámý emblém - dnes bychom řekli logo - získala Poldovka po Wittgensteinově manželce Leopoldině. Mezi dětmi, které spolu manželé Wittgensteinovi vychovali, byl i slavný filosof Ludwig Wittgenstein. Knihu věnovanou slavnému průmyslníku a mecenáši Karlu Wittgensteinovi, v níž se připomíná i celá jeho rodina, vydalo kladenské sdružení Arteum.

Dne 29. dubna uplynulo 60 let od úmrtí filozofa Ludwiga Wittgensteina a 3. června uplyne 85 let od úmrtí jeho maminky Leopoldine, známé jako „Poldi Kladno". Občanské sdružení Skutečnost připravilo k těmto výročím dvě akce v rámci dlouhodobého cyklu „Wittgensteinové na Kladně". Jiné občanské sdružení, kladenské Arteum, vydalo knižní sborník Ocelový král, mecenáš a sběratel: Karl Wittgenstein. Jeho editorka Dagmar Šubrtová k osobnosti průmyslníka Wittgensteina říká:

"Dobře to v předmluvě vystihl Jan Koukal, český velvyslanec ve Vídni, že v současné době, kdy se vzpamatováváme z hospodářské krize a stojíme na nějakém rozhraní a musíme se lépe dívat do budoucnosti, tak právě on byl člověk, který moc dobře věděl, kam má jít, co má udělat. Jak i trošku americkým, arogantním způsobem získávat majetek, akcie a pod. Ale na druhou stranu obratem ruky ty peníze vložil do podstatných věcí, které nám i dneska něco říkají. Jednak Poldina huť z ekonomické stránky ještě běžela dalších sto let, čili on dobře věděl, do čeho vkládá peníze. A když podporoval vídeňskou secesi, které později ovlivňovala další umělce a další směry, tak také věděl moc dobře, co dělá."

Leopoldine Wittgenstein s dětmi
Příběh Wittgensteinova života a vzestupu je výjimečný i dramatický a navíc přesahuje lokální hranice, neboť je v mnohém spojen s vývojem železářství i ocelářství v Čechách, na Moravě a v rakouských zemích, s dějinami techniky, ekonomiky, politiky, kultury a myšlení vrcholné éry habsburské monarchie.

Ludwig Wittgenstein se ženou
Zatímco Wittgenstein byl Němec, narodil se nedaleko Lipska, jeho žena pocházela z Dubí u Teplic. Pocházela z poměrně majetné měšťanské rodiny Kalmusových. Pohledná tmavovláska s velkýma naivníma očima skvěle hrála na klavír, jmenovala se Leopoldina a doma jí říkali Poldi. Brali se v roce 1874. Podobu Wittgensteinovy ženy máme před očima dodnes.

"Ochranná známka Podliny hutě a Oceli Podliny hutě je profil Leopoldiny Wittgensteinové."

Koncern se v devadesátých letech v období privatizace rozpadl na samostatné jednotky, dodnes se táhnou soudní spory spojené s osobou posledního ředitele Vladimíra Stehlíka.

Ochranná známka z roku 1910
"Ochranná známka v současnosti patří Strojírnám Poldi, které opracovává ocel, vyrábí hřídele a pod. Je to jedna z částí bývalého komplexu Poldiny hutě, který se v roce 1996 uzavřel."

Rodinná fotografie z roku 1890
Leopoldine Wittgensteinová zemřela před 65 lety. S manželem vychovali devět dětí. Karl se jim snažil vštípit rozhodnost, vůli k životu a smysl pro povinnost. Chtěl z nich mít dědice své říše a stejně schopné podnikatele. Žádný ze synů však netoužil jít v otcových šlépějích a on jim poskytl pramálo svobody k volbě.

"Čtyři z jeho synů spáchali sebevraždu a jeho nejmladší dcera se nikdy nevdala, protože do konce jeho života byla jeho opatrovatelkou. Ale na druhou stranu mu i pomáhala ve výběru obrazů, protože celá rodina díky tvrdší výchově i díky talentu byla umělecky zdatná, jestli to tak můžu říct."

Kniha z nakladatelství Arteum poprvé otiskuje paměti průmyslníka Karla Wittgensteina, biografickou studii posledního ředitele Muzea Poldi Jiřího Kovaříka a uměnovědný náhled do wittgensteinovského salonu od Radoslavy Schmelzové.