Policejní služebny čeká rozsáhlá modernizace

policie_psaci_stroj.jpg

Nový ministr vnitra Ivan Langer dal policejnímu prezidentovi lhůtu do konce roku na to, aby zajistil modernizaci 300 policejních služeben. Celkem se ale modernizace má v dalším období týkat asi tisícovky služeben v celé zemi, tedy téměř všech. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.

Podle Ivana Langera je nutné zlepšit nevyhovující podmínky pro práci policistů a zároveň zajistit, aby návštěvníci vnímali služebny jako místa důvěry a bezpečí.

"Nám jde o obojí. Projekt 1000 má znamenat modernizaci tisíce policejních služeben po celé České republice. Má znamenat změnu prostředí nejen pro samotné policisty, ale zejména po ty, kteří přicházejí na policejní služebnu jako oběti trestné činnosti. Není možní nadále nečinně přihlížet k tomu, že mnohdy je oběť trestné činnosti v horším prostředí, než je pak pachatel nebo podezřelá osoba."

Některé policejní služebny jsou téměř v dezolátním stavu, jiné se nacházejí v nevyhovujících prostorách. Drtivá většina má také vybavení, které rozhodně neodpovídá začátku třetího tisíciletí. Ivan Langer říká, že není možné se nadále setkávat s policisty sedícími na staré rozvrzané židli u okopaného stolu, na kterém jako vrchol techniky trůní starý psací stroj Consul. Konkrétní náklady na modernizaci každé služebny budou samozřejmě záviset na mnoha okolnostech. Někde budou stačit desítky tisíc korun, jinde desítky miliónů. Podle policejního prezídia si ale modernizace bude týkat skoro všech služeben, které má policie k dispozici. Zatím jich prý bylo zrekonstruováno jen dvacet. Na rozsáhlou modernizaci je ale nutné najít odpovídající sumu peněz. Zatím vláda uvolnila na projekt 613 miliónů korun. Ty by měly pokrýt náklady na rekonstrukci tří stovek služeben ještě do konce letošního roku. Podle ministra Langera je to první etapa. Další finanční prostředky by se měly nalézt přímo v resortu.

"Je to start projektu. Ten by měl pokračovat dále v příštím roce, a to na základě prodeje zbytného majetku, který je ve vlastnictví Ministerstva vnitra, a který teď nikomu neslouží. Měl by se tedy proměnit v prostředky, které budou sloužit všem, tedy policistům a zejména ostatním občanům."

V resortu by se tak měly najít zhruba dvě miliardy korun. Ivan Langer je přesvědčen, že takový zbytný majetek v celém resortu existuje.

"Mám předběžné odhady, které pochází z policie,hasičského záchranného sboru i z Ministerstva vnitra. Jsem přesvědčen, že například policisté sami dobře vědí, co skutečně potřebují a co nikoliv. A stejně tak to platí i o Ministerstvu vnitra jako takovém. Po dohodě s ministrem financí najdeme procesní způsob, jak tyto peníze neprojíst, ale investovat do budoucnosti."

Nový ministr vnitra chce také dosáhnout toho, aby se na policejních služebnách zlepšil přístup k internetu. Specializovaná oddělení policie samozřejmě takový přístup mají. Jinde ale mohou policisté většinou pracovat na internetu jen u svých vedoucích. Potíž je v tom, že každý policejní počítač obsahuje citlivá data, která nelze vystavit riziku napadení zvenčí. Počítače jsou totiž zapojeny do uzavřené sítě ministerstva vnitra. Pokud by byly současně připojeny k internetu, mohlo by to ohrozit celou síť. Je tedy nutné vybavit policii ještě dalšími počítači, které by nebyly napojeny na policejní databázi, ale šlo by s jejich pomocí komunikovat s úřady a místní samosprávou. Jenže potíž je i v tom, že policisté nemají dostatek počítačů ani na psaní spisů a výslechů. Proto také mnozí z nich musí stále využívat staré psací stroje. Je tedy otázkou, zda na rekonstrukci a modernizaci tisícovky policejních služeben budou stačit ony dvě miliardy korun.