Politici krajanům během Týdne zahraničních Čechů přislíbili možnost korespondenčních voleb do parlamentu

Univerzita Karlova

Druhým dnem pokračuje v Praze Týden zahraničních Čechů. Krajané na něm diskutují o problematice svých komunit v evropských zemích, na severoamerickém kontinentě i v dalších částech světa. Mezi zhruba dvěma stovkami účastníků jsou potomci českých přistěhovalců v Latinské Americe i ve Střední Asii, stejně jako čeští exulanti, kteří našli druhý domov v Kanadě nebo v Austrálii. Setkání zahraničních Čechů bylo slavnostně zahájeno v pondělí ve Velké aule Univerzity Karlovy a na její půdě probíhají i další jednání. V úterý přišli krajany pozdravit i představitelé vlády České republiky - vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas a ministr zahraničí Alexandr Vondra.

Vicepremiér Nečas se ve svém vystoupení zmínil o tom, že menšinová vláda ODS chce znovu otevřít rozhovory s krajany o otázkách korespondenčních voleb nebo českého občanství. Připomněl, že to byly právě hlasy ze zahraničí, které v letošních parlamentních volbách rozhodly o jejich výsledku. V rozhovoru s Milenou Štráfeldovou, která jednání v Karolinu sleduje, Petr Nečas plány kabinetu upřesnil:

"Já musím říci, že především jsme připraveni o těchto věcech otevřeně debatovat. Problém s korespondenční volbou byl v tom, že ten konkrétní návrh měl tolik technických problémů, že by způsobil komplikace, a dokonce by vytvářel možnost zpochybnění výsledků voleb. To byl důvod, proč nebyl podpořen, ale my jsme této debatě o umožnění korespondenčních voleb otevřeni. Jsme připraveni komunikovat s krajanskou komunitou všechny problémy, které ji pálí. Tím neříkám, že všechno dokážeme a umíme vyřešit, ale na otevřený dialog je tato vláda rozhodně připravena."

Budete podporovat například to, aby čeští krajané, kteří z různých důvodů pro sebe nebo pro své děti nemohli získat občanství České republiky, tuto možnost znovu dostali?

"Já jsem přesvědčen, že je třeba provést legislativní analýzu, která by podobný krok umožnila. Podle mého názoru máme být pyšní na to, když se naši krajané v zahraničí hlásí k vlasti nejenom v tom kulturním a národním slova smyslu, ale že považují za důležité i závazek v podobě státního občanství hlouběji ukotvit ke své osobě a ke své bývalé vlasti. Takže se těmito věcmi určitě budeme zabývat."

Šéf resortu zahraničí Alexandr Vondra vyzval krajany ve Spojených státech, aby lobbovali za zrušení vízové povinnosti při cestách českých občanů do USA. Milena Štráfeldova se ministra Vondry zeptala na to, jaké jsou priority nové vlády ve vztahu ke krajanům:

"Já si myslím pokračovat v tom, co poslední léta děláme, to znamená prohlubovat dialog a hledat možnosti, kde je to pro nás vzájemně výhodné. Já jsem se tu zmínil o naší žádosti pomoci nám nějakým způsobem vyřešit vízový problém se Spojenými státy, Kanadou a Austrálií. To na jedné straně; na druhé straně si myslím, že bychom měli investovat do udržení povědomí o tom, že Češi v zahraničí dělali velice dobrou a záslužnou práci v různých peripetiích naší historie. Pomáhat jim udržovat i finančně podporovat spolkovou činnost, /opravovat/ různé budovy, které tam postavili, a v neposlední řadě organizovat různá setkání a na nich diskutovat o tom, co dělat. Já jsem se tu třeba zmínil o tom, že bychom měli podpořit myšlenku korespondenční volby."

Na které z krajanských komunit byste se chtěli zejména zaměřit?

"Myslím, že to není o tom, dělat tu nějakou selekci. Čech je prostě Čechem, ať žije ve Spojených státech, Sýrii nebo v Rumunsku. Samozřejmě když ty komunity jsou větší, znamená to pro nás větší výzvu ke spolupráci, než když to jsou třeba jednotlivci."

Vy jste se zmínil o tom, že v příštích pěti letech by se do krajanských aktivit mohlo investovat až čtvrt miliardy korun. Znamená to navýšení? Dosud tomu tak nebylo, dosud se věnovalo kolem dvaceti milionů korun ročně...

"Já doufám, že by to znamenalo určité navýšení. Je to samozřejmě záměr, já tady nemohu nic slíbit, protože nejsem ministr financí. To je věc, kterou projednávala vláda a kterou nakonec rozhoduje parlament. Myslím si ale, že v parlamentu je dnes přístup k našim krajanům v zahraničí už jiný, nežli byl třeba před deseti, patnácti lety, kdy panovala určitá nedůvěra. Takže já věřím, že na některé důležité projekty se prostředky najdou."

Zpravodajství z Týdne zahraničních Čechů přineseme i v naší zítřejší relaci.