Politolog Kučera: Tím, že Pithart nepřevzal Evropskou medaili, prokázal nedostatek "evropské velkorysosti"

Předseda českého Senátu Petr Pithart

Předseda českého Senátu Petr Pithart ve čtvrtek odmítl převzít Evropskou medaili od bavorské vlády, přitom bývá pozorovateli označován za jednoho z nejvstřícnějších českých politiků vůči Německu. Politologa Rudolfa Kučery, který se dlouhodobě česko-německými postoji zabývá, jsem se zeptal, zda podle něj jde u Petra Pitharta o nějaký obrat a čím si jeho postoj vysvětluje?

"Já myslím, že o žádný obrat nešlo, to se u Petra Pitharta projevuje už dlouho. Napsal například článek, kde kritizuje předsedu Ackermann Gemeinde a tak dále. Jde o dlouhodobý postoj, myslím, že vstřícný vůči německé straně není, to, co udělal mě vůbec nepřekvapilo a domnívám se také, že to je dokladem toho, že vlastně někdo v CSU má stále nějaké iluze o tom, že by byl Petr Pithart nějak výjimečně evropsky velkorysý. On se prostě řadí mezi ty další české politiky."

Kde mají v Bavorsku a vůbec v SRN kořeny tyto "iluze" o Petru Pithartovi?

"Je pravda, že po pádu komunismu a v době, kdy byl Petr Pithart předsedou české vlády, že se snažil o navázání normálních sousedských vztahů, třeba s bavorskými sousedy. A z této doby právě takovéto normální jednání, kdy se snažil o dialog, o vstřícnost a tak dále, že z této doby zůstaly ještě nějaké reminiscence. Ukazuje to ještě na jednu věc, o které bych se chtěl zmínit, že v Praze působí Nadace Hanse Seidla a že to je také ukázka výjimečně špatné práce této nadace; že tady má velmi podivné zastoupení, protože kdyby se jakéhokoliv jiného politika - nebo třeba novináře - zeptali, tak mohli zjistit, že nabídka této ceny, této medaile, je úplně zbytečná. Postojů Petra Pitharta v jisté době jsem si také velmi vážil, ale myslím si, že už dlouhou dobu ukazuje, že se od této své minulosti víceméně stále a opakovaně distancuje."

Zaznamenal jste například v německých médiích nebo z Německa nějaké reakce na Pithartův krok?

"Zatím ještě ne, já myslím, že tam to asi také nikoho příliš nepřekvapilo. Prostě, tady ty iluze o tom, že česká politika po vstupu do EU získá nějakou evropskou dimenzi, nějakou velkorysost, je lichá. Tohle je stále připomínání něčeho, co se stalo, je špatné, že poslanci CSU v Evropském parlamentu nebyli pro naše přijetí, ale nebyli to jenom oni, bylo jich celkem asi sedmdesát a byli to také poslanci CDU a jiných stran. A tento začarovaný kruh toho připomínání si stále něčeho; oni nám teď určitě vyčítají nebo by nám mohli připomínat třeba to hlasování v parlamentu o Benešově zákonu, který pobouřil zase je, čili ta evropská politika od počátku evropské integrace je založena na tom, že jsou tyto křivdy nebo výčitky překlenovány s jistou velkorysostí a snahou o nějaké evropské dorozumění. A já si myslím, že toho Petr Pithart zatím není schopen,"

říká politolog Rudolf Kučera.