Poslanci zatím nerozhodla o schválení úvěru na nákup stíhaček Gripen

Gripen

Poslanecká sněmovna zatím nerozhodla o schválení úvěru na nákup stíhaček Gripen britsko-švédského konsorcia BAE Systems-SAAB. Kontraktační cena za 24 letounů je 57 miliard korun. Konsorcium nabízí jako kompenzaci za odběr Gripenů tzv. offsetové programy ve výši 150 procent hodnoty kontraktu. Přezbrojení českých vzdušných sil si ale vyžádá ještě další výdaje.

Nadzvukové letouny budou potřebovat nové podvěsné zbraňové systémy a také je nutné připočíst náklady na úpravu letišť a logistického zázemí. Přitom, jak uvádí Michal Jankovec, člen týmu, který při Vysoké škole ekonomické v Praze zpracoval studii offsetových programů, offsety nejsou nějaké dary tomu, kdo nakupuje.

"V zásadě nabízí dodavatel jako kompenzaci nákupu zprostředkování investic do České republiky a zprostředkování vývozu českého zboží do zahraničí. Podle toho se offsety dělí na investiční a vývozní. Jelikož investice zůstává ve vlastnictví zahraničního investora, taktéž zboží se stává majetkem zahraničního dovozce, může být nabízená částka offsetů vyšší než je původní transakce."

Gripen - kabina
Logicky se tedy lze zeptat, v čem je vlastně přínos offsetů pro českou ekonomiku, když podpůrné investice či vyvezené zboží nejsou majetkem odběratele letounů, České republiky?

"Offsety přispívají do státního rozpočtu prostřednictvím daně z příjmu, která vzniká ze zisku vytvořeného na nové investici, a dále z odvodů z mezd, které vznikají z nově vytvořených pracovních příležitostí. Ty přinášejí buď ony nové investice nebo nové zakázky na vyvážené zboží."

Někteří odborníci ale tvrdí, že dodavatel hlavního výrobku, který k němu nabízí ještě lákavé offsety, by mnohé z těchto offsetů stejně uskutečnil i bez odběru výrobku, tedy stíhaček Gripen. To je podle Michala Jankovce často hlavní příčinou sporů při plnění offsetových programů.

"Takový offset není samozřejmě žádným přínosem. Nemůže být kompenzací. A proto je zřízena při ministerstvu průmyslu a obchodu offsetová komise, která každou jednotlivou offsetovou transakci hodnotí a sleduje, zda jde skutečně o zcela novou záležitost."

Vláda také počítá s tím, že průmyslové kompenzace konsorcia BAE Systems-Saab by měly směřovat zejména do oblastí severní Moravy a severních Čech a přímé offsety, tedy investice, by měly rovněž podpořit český obranný průmysl. Právě finance českému zbrojnímu průmyslu chybí a bez nich se těžko může dál prosazovat na dalších trzích.


"Město samo zatím do toho investovalo zhruba 130 miliónů. Pozemky jsou z 99 procent vykoupeny. Tam, kde se objevili noví dědicové, zatím jednáme."

Těmto firmám stačily pouhé čtyři měsíce na to, aby obsadily tu část trhu, která bude těžit z nové továrny. Někdo by to mohl nazvat příslovečnou japonskou flexibilitou. Je však pravděpodobnější, že tyto firmy znaly budoucí umístění automobilky u Kolína mnohem dřív, než to bylo na konci loňského roku oznámeno, dřív, než se o tom dozvěděla česká vláda.