Postavme školu v Africe

Foto: www.skolavafrice.cz
0:00
/
0:00

V České republice právě probíhá čtvrtý ročník sbírky Postavme školu v Africe. Cílem akce je získat peníze na výstavbu základních škol v africkém státě Etiopie. Sbírku pořádá společnost Člověk v tísni.

Etiopie byla zvolena jako země, v níž Člověk v tísni podpoří základní školství. Stálá mise zde byla založena roku 2003. Proč byla vybrána právě tato země, sdělil Jiří Plecitý, koordinátor afrických misí Člověka v tísni.

"Etiopii jsme si vybrali již před čtyřmi lety. Je to tím, že Etiopie patří skutečně mezi nejchudší země světa, objevuje se v tabulkách na posledních místech. Je to ale také tím, že Česká republika měla vztah k Etiopii. K této sbírce jsme tam přistoupili rovněž proto, že tam máme více projektů Člověka v tísni a celkové náklady jsou tak mnohem nižší."

Regiony, kde školy postavené společností stojí, jsou většinou ty nejchudší z celé země. O školy je obrovský zájem, třídy jsou plné dětí, které za vzděláním putují třeba i několik kilometrů. Žáci jsou různého věku i pohlaví.

"U těchto škol se soustřeďujeme hlavně na první až pátý ročník, na malé děti a především na dívky. Je to proto, aby právě ti nejohroženější nemuseli na cestě do školy překonávat dlouhé vzdálenosti. Dvanáctiletý kluk může do první nebo druhé třídy jít několik kilometrů, kdežto třeba pro sedmiletou holčičku je těch několik kilometrů velmi náročných a nebezpečných. Proto preferujeme, aby v těchto školách bylo minimálně padesát procent dívek a aby je navštěvovaly děti ve věku, kdy mají do školy chodit, tedy děti sedmi až osmileté atd."

Postavením budovy však práce Člověka v tísni nekončí. O školu se pracovníci i nadále starají, hledají možnosti, jak ji dále podpořit a jejím prostřednictvím se dostávají blíže místní komunitě. Mají tak lepší možnost zjistit problémy, které její obyvatele trápí, ať už se jedná o nemoci, hlad či sociální problémy.

Ve školách se vyučují jazyky, matematika, zeměpis či biologie, výrazně se tedy skladba předmětů neliší od zvyklostí v České republice. Důraz je kladen také na praktické dovednosti, které dětem i jejich rodičům usnadní život v těžkých podmínkách Afriky.

Peníze na podporu školství v Etiopii získává Člověk v tísni také za přispění skautů, jejichž jméno má v české společnosti dobrý zvuk. Po celý rok pořádají členové společnosti pro skauty přednášky, učí je různé africké hry nebo vařit etiopské jídlo, aby tak mohli dále šířit osvětu o situaci, která v Africe panuje.

V předchozích třech letech se vybralo přes 6 milionů korun, za které se už podařilo postavit pět základních škol pro celkem 1160 etiopských dětí. Češi jsou stále ochotnější na projekt přispívat. Peníze mohou lidé zaslat na účet, prostřednictvím dárcovské sms nebo předat přímo na ulici do kasiček skautů.