Postoje lidí k boji proti terorismu

Několik hodin po útoku na Spojené státy se zrodil unikátní záměr zachytit prostřednictvím internetu okamžitý odraz této mimořádné události v postoji a chování lidí na celém světě. Během čtyř týdnů se sociologům podařilo shromáždit odpovědi od více než dvou a půl tisíc Čechů a pěti set cizinců z celého světa. Podrobnosti má Zdeňka Kuchyňová.

První otázkou internetového dotazníku bylo, co se stalo 11. září a nejčastější odpověď zněla "terorismus" a "tragédie". Více než čtyři pětiny účastníků diskuse se bezprostředně po 11. září domnívaly, že za útoky stojí dobře organizovaná teroristická skupina. Jak uvedl František Kalvas ze Sociologického ústavu Akademie věd, lidé odpovídali také na otázku, kde vidí příčinu útoku.

"Příčinu vidí naše veřejnost především na straně útočníků a to je v 51 procentech případů, a na straně USA vidí vlastně chybu jenom 21 procent dotázaných."

Výzkum dále zjišťoval bezprostřední reakce lidí na události. Většina oslovených byla šokována či ohromena, přičemž strach převládal podle sociologů více u žen než u mužů. Nikdo se necítil šťastný, nikdo nebyl rád nebo potěšen. V souvislosti s útoky se mezi lidmi samozřejmě objevily obavy.

"Lidé se nejvíce obávají vzniku válečného konfliktu, třetí světové války, nebo mají neurčité obavy o budoucnost. Případně se obávají teroristických útoků v České republice nebo útoků teroristických v zahraničí."

Nejvíce se obávali třetí světové války voliči komunistů. Jak průzkum dále ukázal, zhruba dvě třetiny lidí diskutovalo o teroristických útocích dlouho do noci. Analytiky v této souvislosti překvapilo, že prvotním zdrojem informací byl pro podstatnou část účastníků internetové diskuse osobní kontakt - o tragédii se 20 procent dotázaných dozvědělo od jiných lidí. To je v době vlády elektronických médií neočekávané. Z televizního a rozhlasového zpravodajství mělo informace 33 procent. Jak uvedl František Kalvas, průzkum ho překvapil i v jiném směru.

"Bylo jednoznačně z médií slyšet, že tento útok není veden pouze proti Spojeným státům, že je to záležitost nás všech, celé euroatlantické civilizace, že je to útok na všechny naše hodnoty, ale přesto občané si myslí v drtivé většině, že tento útok je pouze útokem na samotné Spojené státy a jenom menšina - 21 procent - si myslí, že je to ta euroatlantická civilizace. To znamená, mě prostě překvapilo to, že ti lidé si nemyslí to, co se jim předkládá v médiích."

Přesto zpravodajství považuje podle průzkumu za pravdivé 59 procent dotázaných. Opačný názor má 22 procent lidí.