Poutní místo: Svatý Kopeček u Olomouce

Socha sv. Cyrila před bazilikou Navštívení Panny Marie, foto: Vít Pohanka

Cíl mnoha poutníků i obdivovatelů barokní krásy leží asi 5 km od Olomouce. V roce 1995 ho navštívil papež Jan Pavel II.

Bazilika Navštívení Panny Marie,  foto: Vít Pohanka

Vznik poutního místa je spojen se jménem zámožného olomouckého obchodníka s vínem Jana Andrýska (1595-1673), který slíbil postavit na kopci nad Olomoucí, tehdy zvaném Svatá hora, malou kapli. Na výstavbě se dohodl s premonstrátským klášterem v Hradisku. Kaple se brzy stala cílem poutníků ze širokého okolí. Postupně byla přebudována na baziliku Navštívení Panny Marie.

V roce 1748 poutní místo navštívila císařovna Marie Terezie. K výrazným změnám došlo za vlády jejího syna Josefa II, který nechal v roce 1784 zrušit do té doby v areálu fungující klášter a převorství. Premonstráti se na Svatý Kopeček vrátili až v roce 1846 ze strahovského kláštera a znovu se začali starat o poutní místo.

Komunisté se snažili vymazat církevní význam místa

Slavnostní mše v bazilice na Svatém Kopečku,  foto: Aleš Spurný,  archiv ČRo

Po komunistickém převratu v roce 1950 byli ze Svatého Kopečku odvezeni kněží a řadové sestry do internačního tábora a budovy začaly sloužit světským účelům. Dokonce slovo Svatý bylo z oficiálního názvu odstraněno a zůstal jen Kopeček. To věřící ale od návštěv poutního místa neodradilo. V dubnu roku 1974 zavítal na Svatý Kopeček poprvé kardinál Karol Wojtyla. Už coby papež se Jan Pavel II. na Svatý Kopeček vrátil v roce 1995, poutní chrám byl u příležitosti jeho návštěvy povýšen na tzv. baziliku minor. Od roku 2015 je pak v bazilice umístěn relikviář s jeho krví.

10
49.629243580000
17.337910210000
default
49.629243580000
17.337910210000
klíčová slova:

Související