Požár v Mikulčicích zničil část vzácných sbírek

Foto: ČTK

Známé archeologické naleziště v jihomoravských Mikulčicích v noci 25. září ocitlo v plamenech. Čím je mikulčický památník výjimečný a jaké škody na něm požár zanechal?

Foto: ČTK
Slovanské hradiště v Mikulčicích je nejrozsáhlejším unikátně zachovaným slovanským archeologickým nalezištěm v České republice. Mikulčice byly v době svého rozkvětu v devátém století patrně centrem celé rozsáhlé říše, pro niž se vžil název Velká Morava. Výzkum této lokality započal v roce 1954 významný archeolog Josef Poulík. Na desetihektarové ploše byly postupně odkryty pozůstatky velmožského paláce, jedenácti kostelů a více než dvou tisíc hrobů z období raného středověku. O hodnotě zaniklého hradiště také vypovídají jednání o zařazení do světového seznamu UNESCO.

V roce 1960 byla v Mikulčicích otevřena stálá expozice, která se snaží přiblížit život předků. Návštěvník se dozví, jak dávní Moravané lovili, bojovali, zdobili se či vařili. Minulý týden zachvátil část areálu požár. Během chvíle tak byla zničena padesátiletá práce archeologů. V ohni, jehož příčina není dosud známa, zahynul také strážný objektu. Jaké škody požár napáchal, přiblížil ředitel Archeologického ústavu Akademie věd v Brně Pavel Kouřil. "Bohužel základna je kompletně zničená. Vše vyšetřuje policie, dokud to nevyšetří, těžko vám k tomu mohu něco říci, probíhaly tam nějaké stavební úpravy. Je to bohužel smutné, shořelo tam spousta nálezů a hlavně dokumentace k situacím, které tam byly zkoumány padesát let. Naštěstí luxusní věci, jako jsou zlaté, stříbrné, bronzové, pozlacené či postříbřené předměty, spočívají v bance v trezoru, takže byly uchráněny."

Foto: ČTK
Samotný památník požár nezasáhl a je přístupný veřejnosti. Archeologové nyní hledají v popelu a troskách předměty, které zkáze unikly. Žáru odolaly především kovové nálezy - kosy, přezky či ostruhy. Jak to v současné době v Mikulčicích vypadá, sdělil vedoucí výzkumu Lumír Poláček. "Chýlíme se ke konci první etapy, což je současně etapa záchrany archeologických nálezů z původních sbírek. Poté bude zahájena druhá etapa - konzervace těchto nálezů."

Dají se vůbec jednotlivé předměty znovu rozpoznat a zařadit? "Na některých předmětech je zachované inventární číslo, protože původně každý předmět měl na sobě inventární číslo. Po požáru však nejsou všechna čitelná. Proto budeme muset předměty identifikovat podle tvaru, dokumentace či fotografií, které máme k dispozici. Šance na jejich identifikaci je poměrně velká."

Škoda, kterou utrpělo naleziště Valy-Mikulčice, zasáhla nejen odbornou, ale také laickou veřejnost. Krátce po požáru se archeologům začali ozývat instituce i dobrovolníci nabízející svou pomoc. Politická strana Moravané vyzvala vládu, aby co nejrychleji uvolnila finance na obnovu a zabezpečení vykopávek, požaduje také navrácení velkomoravských památek umístěných v Praze zpět na Moravu. Symbol Velké Moravy a možná dokonce i samotný bájný Velehrad se tak po letech opět ocitá v centru pozornosti.