Prachatice

Oblast Prachaticka se nachází uprostřed šumavské přírody pod vrchem hory Libín. Význam města byl těsně spjat s existencí důležité středověké obchodní cesty tzv. "Zlaté stezky", která Prachaticemi procházela, a jíž město vděčí za svůj věhlas a rozvoj. Vladimíra Hrabáka z okresního úřadu se ptala Zdeňka Kuchyňová.

Z toho však mají radost památkáři. Díky tomu, že město zchudlo, zůstal jeho renesanční střed prakticky netknutý a byl vyhlášen městskou památkovou rezervací. Podařilo se uchovat celou řadu velmi cenných staveb, vždyť Prachatice byly pro zdobnost fasád měšťanských domů nazývány Českým Norimberkem. Díky tomuto historickému dědictví můžeme dnes obdivovat na velmi malém prostoru řadu měšťanských domů vyzdobených sgrafity. Když jsem Prachatice navštívilia, všude se čile opravovalo, a neustále byl slyšet tlukot kladívek. Jak dodal Vladimír Hrabák, Prachatice se v roce 1993 zapojily do programu regenerace městských památkových rezervací a zón. Řada nenápadných fasád, které se nyní opravují, skrývá unikáty. Proto se vždy před opravou dělají stavebně historické průzkumy, kdy dům po provedení sond vypadá jako po střelbě. V posledních letech, kdy bylo za vydatné pomoci státu opraveno mnoho památek, se město pomalu začíná přibližovat své podobě v dobách největšího rozkvětu. O první místo se v pořadí významných staveb dělí pozdně gotický kostel sv. Jakuba a renesanční radnice. Zachovalo se opevnění města a vstup do centra ze severu už několik set let chrání Písecká brána. Na náměstí pak stojí původní kamenná kašna se sochou Spravedlnosti ze 16. století. Právě rekonstrukce náměstí dopadla tak dobře, že ji návštěvník ani nepozná. V rozích náměstí se v malých kamenných pilířcích ukrývají elektrické rozvody, takže se dá náměstí skvěle ozvučit, což se nedařilo při minulých ročnících slavností Zlaté stezky. Prachatice mají i své čestné občany. Jedním z nich je světoznámý sochař a malíř profesor Otto Herbert Hájek. Rozhodl se, že městu daruje část svého díla a Prachatice proto, jak uvedl Vladimír Hrabák, připravují jeho stálou galerii. Město Prachatice má i zajímavé muzeum - a to muzeum krajky, včetně prodejní galerie. V domě starém 450 let se tak ukrývá jemná krása ručně paličkovaných krajek. Jak uvedla Hana Mizerová, nejstarším exponátem muzea je krajka zhotovená kolem roku 1600. Pokud budete procházkou po Prachaticích unaveni, můžete na náměstí navštívít některou z hospůdek. A když si odpočinete a načerpáte sílu, můžete se vydat například k rozhledně na nedaleký vrch Libín a podívat se na šumavskou přírodu.

10
49.012710600000
13.997190500000
default
49.012710600000
13.997190500000