Pražské sochy svatého Václava

Svatý Václav je jediným českým světcem, jehož svátek je součástí celosvětového kalendáře římskokatolické církve. Je zobrazen na mnoha obrazech i sochách. V Čechách se největší koncentrace svatováclavských soch nachází v Praze.

Svatý Václav je vyobrazen například i na fasádě Štorchova domu č.p. 552 na Staroměstském náměstí,  foto: Barbora Němcová

Přesný počet pražských kamenných soch věnovaných svatému Václavovi není znám. Odhady uvádějí, že se na veřejných prostranstvích nachází zhruba 30 různých pomníků, soch, bust či plastik. Nejčastěji se jedná o díla z českých pískovců, výjimečně z mramoru nebo opuky.

O tom, jak slavný český kníže vypadal, se dnes můžeme jenom dohadovat. Jeho pozůstatky byly nalezeny na pěti místech v katedrále svatého Víta. Poprvé byly zkoumány v roce 1911 a podruhé začátkem 70. let. Podle nejnovější expertízy byl sv. Václav štíhlý vysoký muž s podlouhlým obličejem, světlými vlasy a snad modrýma očima.

Nic o podobě českého patrona nevěděli ani mistři sochaři, jejich díla jsou proto založena hlavně na jejich vlastní fantazii. Světec je nejtypičtěji ztvárněn jako stojící vousatý muž s knížecí korunou na hlavě. Oblečen bývá ve zbroji, s dlouhým sepnutým pláštěm a mečem připnutým k opasku. Zpravidla v pravé ruce drží kopí s praporem a v levé štít se svatováclavskou orlicí. Jen výjimečně  sedí na koni, lisuje víno nebo se modlí.

Slavná i méně známá vypodobnění svatého Václava v Praze si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

klíčové slovo: