Před 130 lety zemřel Ignác Šustala - zakladatel Kopřivnické vozovky, pozdější automobilky Tatra

Šustalovy kočáry v expozici zřízené v jeho rodném domě, foto: Palickap, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Kočáry ho fascinovaly odmalička. Jako zdatný obchodník založil úspěšnou firmu na výrobu kočárů a bryček.

Ignác Šustala | Foto: Wikimedia Commons,  public domain

Ignác Šustala se vyučil ve Vídni u dvorního stavitele kočárů F. Kollera.  Po letech vandrování a zdokonalování v řemesle se vrátil do Kopřivnice, kde si u svého bratra fojta otevřel malou dílnu na výrobu kočárů a bryček. Dařilo se mu, dílna vzkvétala, a tak netrvalo dlouho a začal nejen zaměstnávat učně a tovaryše, ale i vyrábět luxusní cestovní kočáry, nákladní a poštovní vozy. Uplatnil řadu vlastních patentů a zlepšení a v roce 1870 dokázal se 150 kvalifikovanými dělníky různých profesí vyrobit 1200 kočárů.  Firma expandovala i do zahraničí. Vzrůstající export do Ruska, Haliče, do sousedního Pruska, ale i do zámoří, vedl k založení firemního odbytového skladu v Haliči a filiálek a pobočních závodů v Ratiboři, Wrocławi, Vídni, Praze, Berlíně, Černovicích a v Kyjevě. V roce 1890 se firma stala akciovou společností Kopřivnická vozovka. Jejího dalšího rozmachu pod vedením syna Adolfa se už Ignác Šustala nedožil. Zemřel 29. 1. 1891.

Šustalova továrna kolem roku 1860 | Foto: KČT Kopřivnice
klíčové slovo:
  • Výročí týdne

Související