Před 130 lety zemřel Ignác Šustala - zakladatel Kopřivnické vozovky, pozdější automobilky Tatra

Šustalovy kočáry v expozici zřízené v jeho rodném domě, foto: Palickap, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Kočáry ho fascinovaly odmalička. Jako zdatný obchodník založil úspěšnou firmu na výrobu kočárů a bryček.

Ignác Šustala | Foto: Wikimedia Commons,  public domain

Ignác Šustala se vyučil ve Vídni u dvorního stavitele kočárů F. Kollera.  Po letech vandrování a zdokonalování v řemesle se vrátil do Kopřivnice, kde si u svého bratra fojta otevřel malou dílnu na výrobu kočárů a bryček. Dařilo se mu, dílna vzkvétala, a tak netrvalo dlouho a začal nejen zaměstnávat učně a tovaryše, ale i vyrábět luxusní cestovní kočáry, nákladní a poštovní vozy. Uplatnil řadu vlastních patentů a zlepšení a v roce 1870 dokázal se 150 kvalifikovanými dělníky různých profesí vyrobit 1200 kočárů.  Firma expandovala i do zahraničí. Vzrůstající export do Ruska, Haliče, do sousedního Pruska, ale i do zámoří, vedl k založení firemního odbytového skladu v Haliči a filiálek a pobočních závodů v Ratiboři, Wrocławi, Vídni, Praze, Berlíně, Černovicích a v Kyjevě. V roce 1890 se firma stala akciovou společností Kopřivnická vozovka. Jejího dalšího rozmachu pod vedením syna Adolfa se už Ignác Šustala nedožil. Zemřel 29. 1. 1891.

Šustalova továrna kolem roku 1860,  zdroj: KČT Kopřivnice