Předání cen Gratias agit se letos uskuteční na velvyslanectvích

Ceny Gratias agit, foto: Barbora Němcová

Dvanáct osobností z celého světa získalo cenu Gratias agit za šíření dobrého jména ČR v zahraničí. Poprvé od roku 1997 však nebyla udělena v Černínském paláci.

Tomáš Petříček,  foto: archiv Tomáše Petříčka

Kvůli epidemii koronaviru vedení ministerstva zahraničí rozhodlo, že cenu laureáti převezmou v zemích své působnosti z rukou vedoucích zastupitelských úřadů ČR. Výjimkou bylo předání ceny paní Margitě Štěrbové, horolezkyni a humanitární pracovnici, která žije v České republice a cenu převzala z rukou ministra Tomáše Petříčka (ČSSD) v Černínském paláci.

Ten pozdravil všechny oceněné na videu na stránkách ministerstva zahraničí:

"Vím, že setkání tváří v tvář s laureáty této ceny je vždy příjemné a inspirativní a mrzí mě, že se letos neuskuteční. Chci vás však upřímně pozdravit a poděkovat vám alespoň touto formou."

Margita Štěrbová vybudovala kliniku

Margita Štěrbová,  foto: archiv MZV ČR

Mezi oceněnými je už vzpomínaná Margita Štěrbová, která je první ženou, která vystoupila na osmitisícové vrcholy Čo Oju v Himalájích a Gašerbrum II v pohoří Karakoram. Během výprav poznala, v jak těžkých podmínkách obyvatelé horských oblastí žijí.

Spolu s manželem tu financovala stavbu vodovodů a v roce 2007 otevřela kliniku pod názvem Czech Hospital ve vesnici Arandu. Prezident Pákistánu jí v roce 2017 udělil za dlouholeté humanitární působení státní vyznamenání za zásluhy.

Jara Dušátko,  foto: archiv MZV ČR

Ocenění získala i propagátorka českého jazyka a sokolské myšlenky Jara Dušátko, která je předsedkyní krajanské organizace Americký Sokol v San Francisku. Působí jako profesorka českého jazyka v rámci Speciálního jazykového programu na Stanfordské univerzitě. Od roku 2012 navíc vyučuje svůj mateřský jazyk i v České škole Kalifornie v Palo Altu, největší akreditované české škole na západě USA.

Alena Slunéčková a Emmanuel de Véricourt,  foto: archiv MZV ČR

Alena Slunéčková a Emmanuel de Véricourt jsou dvojicí, která spolupracovala s českými umělci a představovala je ve Francii už před sametovou revolucí. Alena Slunéčková získala francouzské občanství, ale ponechala si i české, a tak mohla rozvíjet kontakty. Jejich zásluhou se v Theatre de l'est parisien hráli Kunderovi Majitelé klíčů nebo Směšné lásky. Počátkem devadesátých let začali spolupracovat s bratry Formanovými a spolupráce trvá dodnes.

Vztah k Česku mnozí budovali už od mládí

Joan Baez,  foto: archiv MZV ČR

Ocenění získaly i zahraniční osobnosti, které ve svých zemích propagují českou kulturu, například americká písničkářka Joan Baez, která byla přítomná u mnoha momentů české historie. Už v červnu 1989 přelstila příslušníky STB a propašovala tehdy ještě disidenta Václava Havla na Bratislavskou lyru. Z pódia pak v přímém televizním přenosu pozdravila i ostatní signatáře Charty 77.

Peter Bugge,  foto: archiv MZV ČR

Překladatelem a propagátorem českého jazyka je i Peter Bugge z Dánska. Do dánštiny přeložil například díla Václava Havla nebo Čapkův cestopis Cesta na sever a Válku s mloky. Julian Kazimierz Golak z Polska organizuje od roku 1990 Polsko-české dny křesťanské kultury.

Více než 40 knih vydal spisovatel a historik Thorvald Steen z Norska. Od 90. let spolupracuje s Masarykovou univerzitou v Brně, kde seznamuje studenty s moderní norskou literaturou a Nory s Velkomoravskou říší. Ottó Zachár z Maďarska založil spolek přátel Bohemia. Podílel se nejpodrobnější knize o Praze, která kdy v Maďarsku vyšla. Organizuje poznávací zájezdy a má několikatisícovou sbírku starých českých pohlednic včetně několika set starých českých rytin a map.

Ocenění putuje do Izraele, JAR i Ázerbájdžánu

David Hercky,  foto: archiv MZV ČR

Ocenění obdržel horonární konzul v Eliatu, předseda Izralsko-české obchodní a průmyslové komory David Hercky. V Izraeli zastupuje řadu českých společností. Jeho předkové z otcovy strany pocházeli z Československa.

Paní Tali Nates se narodila v Izraeli do rodiny přeživších holokaust. Je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou Centra holokaustu a genocidy v Johannesburgu (JHGC), které hostilo dvě putovní výstavy Židovského muzea v Praze. Promítal se zde i film Lidice.

Akif Guliyev,  foto: archiv ČRo

In memoriam obdržel cenu profesor Akif Guliyev z Ázerbájžánu. Česko si oblíbil už během stáže v letech 1967-1968. V rámci spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy (UK) byl garantem výměnných pobytů, jichž se zúčastnilo přes 200 studentů a akademických pracovníků.

Ministr zahraničí poděkoval všem za práci a úsilí při šíření dobrého jména Česka v různých oblastech a koutech světa.

"Tato cena je alespoň malým uznáním vaší velké práce. Těším se na osobní setkání při nejbližší možné příležitosti," dodal ministr Tomáš Petříček (ČSSD).