Přehled tisku

0:00
/
0:00

Mladá fronta Dnes vyzývá k účasti v penzijní reformě, ovšem trochu jinými argumenty, než je obvyklé. "Zapomeňte na složité tabulky, které se snaží třicet let dopředu rozklíčovat, komu se vyplatí zúčastnit důchodobé reformy startující po Novém roce," píše deník.

Foto: Archiv ČRo 7 - Radia Praha
Mladá fronta Dnes vyzývá k účasti v penzijní reformě, ovšem trochu jinými argumenty, než je obvyklé. "Zapomeňte na složité tabulky, které se snaží třicet let dopředu rozklíčovat, komu se vyplatí zúčastnit důchodobé reformy startující po Novém roce," píše deník. Tabulky mají podle komentátora v sobě příliš mnoho neznámých, které dnes nedokáže ani přibližně odhadnout nikdo. "Jenže s takovým přístupem byste se nikdy nerozhodli pro nic," píše. Co tedy radí? "Zodpovězte si tři otázky. Jsem neschopný šetřit? Vyjdu každý měsíc pohodlně s penězi? Baví mě se starat o vlastní peníze? Pokud jste si alespoň na dvě ze tří otázek odpověděli kladně, může být reforma pro vás," přesvědčuje čtenáře Mladá fronta Dnes.


Foto: Filip Jandourek / Český rozhlas
Lidové noviny otiskují komentář k situaci kolem prezidentských kandidátů. "Diskuse kolem prezidentské volby se z otázek o kvalitách kandidátů stočila na matematickou (ne)gramotnost pracovníků ministerstva vnitra." Podle komentáře je formulace v prováděcím zákoně nejednoznačná. Přikazuje totiž odečíst od celkového počtu občanů podepsaných na petici počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích. Autor soudí, že sčítat procenta vztahující se k různému základu nedává z podstaty věci žádný smysl. Je to jako sčítat hrušky a jablka. Za evidentně špatný výsledek kontroly podpisů by podle komentátora měli nést zodpovědnost politici. "Na prvním místě samozřejmě ministr vnitra Kubuice." A úvahu uzavírá: "Bylo by taky nejspíš nejlepší úřad prezidenta rovnou zrušit, pokud ani jeho volbu nejsme schopni bez podobných trapností zorganizovat."


Petr Nečas,  foto: Filip Jandourek / Český rozhlas
Hospodářské noviny otiskují sloupek premiéra Petra Nečase nazvaný Růst ekonomiky ano, dluhy ne. Premiér brání vládu před kritiky, kteří vládě vyčítají ochromení hospodářského růstu úspornými opatřeními. Podle Nečase vláda nepodvazuje růst. Je ale třeba rozlišit mezi opatřeními, která přinášejí rychlý efekt a opatřeními dlouhodobými. Rychlý růst lze podle něj vyhnat na úkor dluhu. naopak dlouhodobý růst je "založený na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti, vzdělávající se společnosti, inovacích. Takový hospodářský růst chceme a podporujeme. Proto také v září vznikla na můj popud pracovní skupina Nerv pro oblast prorůstových opatření. Připravila návrh 80 opatření, která již projednala tripartita, porada ekonomických ministrů a v nejbližší době se dosatnou na jednání vlády," píše Nečas v Hospodářských novinách.


Višňový sad,  foto: Divadlo Husa na Provázku
Mladá fronta Dnes recenzuje novou inscenaci divadelního režiséra mladé generace Jana Mikuláška. V brněnském divadle Husa na provázku uvedl "brilantně" pojatou hru ruského klasika Antona Pavloviče Čechova Višňový sad. "Mikuláškův styl práce trochu připomíná architekta, který vytahuje cihly ze základů stavby a zkouší, kolik je nutné jich ponechat na místě, aby to nespadlo. Zdá se, že Mikulášek byl schopný v atmosféře skepse vůči divadelním klasikům a jejich tisícím oživením vnést na jeviště jednoduchý a přitom poctivý důvod, proč je znovu inscenovat - zapomenout na estráády, snahu bavit, doslovnost. Stačí efektivně škrtat a a ptát se na současný smysl dané hry. Přesně tak se zachoval i výsostnému dtramatu Antona Pavloviče Čechova Višňový sad." Recenzentka ale podotýká, že "dobré divadlo může dělat člověku špatně po těle."