Premiér Miloš Zeman a další tři předsedové vlád středoevropských zemí ucházejících se o členství v EU se sešli v Bratislavě

Předsedové vlád České republiky, Slovenska, Maďarska a Slovinska vítají výsledky summitu Evropské unie v Nice jako šanci stát se plnoprávnými členy unie do roku 2004. Shodli se na tom na společném jednání v Bratislavě, které se uskutečnilo bezprostředně po skončení summitu. Jednání premiérů vyšegrádské skupiny sledoval přímo na místě Jaromír Marek.

Je to dobrá zpráva, že členské státy Evropské unie jsou připraveni přijímat nové členy od konce roku 2002, zdůraznil hned na úvod hostitel středoevropského summitu slovenský premiér Mikuláš Dzurinda a v podobném duchu se nesla vystoupení i všech ostatních předsedů vlád.

"Je velmi pozitivní, že všechny státy budou mít hned od okamžiku vstupu své zástupce jak v evropském parlamentě tak v radě ministrů Evropské unie. Je tak vytvořen předpoklad proto, aby všechny země vstoupily do unie za stejných a spravedlivých podmínek", zdůraznil maďarský premiér Viktor Orbán.

Připomeňme, že země s počtem obyvatel kolem 10 miliónů, tedy například Česká republika, ale i Maďarsko, dostanou v Radě ministrů po 12 hlasech a po dvaceti mandátech v Evropském parlamentu. Podle českého premiéra Miloše Zemana je to výsledek velmi uspokojivý, nicméně před všemi kandidátskými zeměmi je ještě dlouhá a nelehká cesta.

"Je potřeba si uvědomit, že takové parametry, jako počet míst v radě nebo Evropském parlamentu, jsou podmíněny tím, že budeme přijati a toto přidělení míst je podmíněno právě tímto přijetím. Takže můžeme být spokojeni, ale neměli bychom příliš hlasitě jásat, ale měli bychom šlápnout do pedálů, pokračovat v tvrdé práci a usilovat o to, aby se naši občané mohli účastnit již voleb do evropského parlamentu v roce 2004 a abychom na další mezivládní konferenci, která bude v témže roce už byli plnoprávným členem EU."

Středoevropští premiéři se shodli na tom, že se neobávají některých dosud otevřených otázek ani toho, že zatím není jasné zda charta základních lidských práv bude jen deklarací či základem příští evropské ústavy.

Jak připomněl slovinský premiér Janez Drnovšek, v některých ohledech se od summitu možná čekalo víc, ale výsledek z Nice je přijatelný a v dané situaci jediný možný.