Přerov chystá Památník lovců mamutů

Přerovská radnice se pustila do stavby Památníku lovců mamutů. Bude stát v Předmostí - v lokalitě jednoho z nejznámějších evropských archeologických nalezišť starší doby kamenné. Tento unikátní památník přivítá první zájemce už na podzim.

Předmostí u Přerova se díky archeologickým nálezům řadí spolu s Dolními Věstonicemi k nejvýznamnějším nalezištím nejen u nás, ale v Evropě vůbec. Je zaspáno ve svěch světových učebnicích dějepisu a archeologie. Proslulost získala obec koncem 19. století díky nálezu tábořiště lovců mamutů z doby před 27 až 26 tisíc lety. Na hromadný hrob narazil v roce 1894 archeolog Karel Jaromír Maška. Nejvýznamnější část pravěkého naleziště je však již zastavěna sídlištěm. Vybudování památníků lovců mamutů plánuje přerovská radnice již několik let, říká Hana Mikulová z městského úřadu v Přerově.

"Přerov, i když se to málo ví, je jedním z významných archeologických nalezišť kosterních pozůstatků člověka Homo sapiens. Dostal název Homo sapiens Predmostensis. Myšlenka vybudovat památník k terénní prezentaci lovců mamutů se už táhne od roku 2001 a loni byla zpracována projektová dokumentace. Navázali jsme kontakty a spolupráci s polským městem Ozimek, kde mají také významné archeologické naleziště. Dali jsme naše dva projekty dohromady a podařilo se nám dosáhnout na prostředky z fondů Evropské unie."

Jak bude památník vypadat?

Přerov,  foto: Tomas Kolarik,  CC BY 3.0 Unported
"Bude ze dvou teras a prosklený. Návštěvníci tak mohou shlédnout samotné naleziště. Jedná se o místo u zdi starého hřbitova v Předmostí a budou tam samozřejmě informační cedule a bude možné shlédnout nálezy, které tam archeologové teď v dubnu a potom ještě při velkém archeologickém průzkumu v červenci snad objeví. Památník lovců mamutů je první etapou velkého projektu města Přerova, který se nazývá Předmostím až do Pravěku."

Na přelomu 19. a 20. století tady našli vědci pod zemí kosti tisícovky mamutů z poslední doby ledové. Zvířata tehdy táhla Moravskou bránou z Rakouska do Polska a zpět. Naleziště dokládají, že Morava byla ve své době středem kontinentu a že mamuti a lidé před 25 tisíci lety žili vedle sebe a že člověk zřejmě mamuty lovil. Památník lovců mamutů je zatím první etapou. Přibude ještě naučná asi 5ti kilometrová stezka, na které by se měli návštěvníci dozvědět o historii této lokality a také o nalezišti v polském Ozimku, na jehož území byly nalezeny ostatky dinosaura a pozůstatky rostlin z třetihor.

10
49.454838055600
17.448998055600
default
49.454838055600
17.448998055600