Prezidentova novoroční desetiminutovka

Präsident Václav Klaus

Letošní novoroční projev prezidenta republiky Václava Klause hodnotí lidé různě. Někteří mu vyčítají přílišnou obecnost, to, že se například vůbec nezmínil o zahraniční politice, že se nedostal za hranici holých frází. Jiní naopak hodnotí jeho vyrovnanost, komplexnost, že se snažil dávat společnost dohromady, a nikoli ji polarizovat. Já jsem dnes požádal o zhodnocení prezidentova novoročního vystoupení politologa Petra Justa.

Prezident Václav Klaus ve svém novoročním projevu zhodnotil loňský rok jako ne příliš zdařilý. Souhlasíte s takovým názorem?

Prezident Václav Klaus
"Pan prezident měl pravděpodobně na myslí nejen politické, ale i ekonomické aspekty, to znamená, snažil se v tomto svém hodnocení zahrnout jak otázky týkající se politické nestability v České republice, tak ekonomické nestability, která souvisela s globální ekonomickou krizí. Z tohoto pohledu to konstatování je pochopitelně na místě, i když jsem od prezidenta čekal, že bude trošku konkrétnější a že to jeho konstatování nezůstane pouze u této v podstatě jednoduché věty."

Václav Klaus vyjádřil myšlenku, že po letošních volbách by měla být vytvořena silná vláda, která by se uměla poprat s příčinami a důsledky ekonomické krize. Někteří politici to chápou jako jeho snahu o vytvoření velké koalice ODS a ČSSD. Jak to vidíte vy?

"Předně to prezidentovo vyjádření opět je vyjádřením, které může podepsat každý občan této země, každý politik, protože myslím, že nikdo si nepřeje, aby se v České republice opakovala situace, kdy budeme sedm měsíců hledat vládu. Asi všichni si přejí, aby skutečně vznikla vláda silná, stabilní, která bude mít silný mandát a která se tedy bude moci zabývat klíčovými otázkami jak politickými, tak ekonomickými. Pokud jde o interpretaci jeho vyjádření, Václav Klaus se v této otázce nikdy nevyjadřoval příliš jasně, jeho vyjádření byla hodně skrytá nebo tajemná, což samozřejmě dávalo určitý prostor pro spekulace nebo pro různé interpretace jeho vyjádření. A samozřejmě jedna z nejčastějších jeho interpretací je, že právě tím svým skrytým vyjadřováním tak trošku jakoby naznačuje, že by si přál, aby tady vznikla velká koalice. Je ale pravda, že za doby, kdy on byl předsedou ODS, tak velkou koalici v tom pravém slova smyslu nikdy nepodporoval. Nicméně to, k čemu se rozhodl v roce 1998 s Milošem Zemanem, k té tzv. opoziční smlouvě, ta samozřejmě byla i některými označována za velkou, skrytou, tichou koalici. Takže určité tendence ke spolupráci dvou hlavních politických stran tady byly už i za Václava Klause, a ty tendence v mnohém přetrvaly i v mimovládní oblasti, ať už šlo třeba o vliv v mediálních radách, kdy bylo evidentní, že ODS a ČSSD na těchto věcech velmi spolupracovaly, anebo ta pověstná novela volebního systému z roku 2000, kdy se vlastně dvě velké strany spojily s cílem změnit volební systém tak, aby posílil silné strany a oslabil strany malé. Takže určité tendence ke spolupráci dvou hlavních stran Václav Klaus podporoval už v minulosti, a proto je zcela přirozené, že spekulace, že svými současnými vyjádřeními tak trošku jako by nahrává k vytvoření velké koalice, jsou samozřejmě na místě."

A co soudíte o zmínce prezidenta Klause o tom, že účty za chyby dneška budou skládat nynější politici a časově vzdálené vize jsou jen fantazírováním?

Foto: ČTK
"Já se musím přiznat, že jsem v tomto jeho vyjádření viděl určitý protimluv. On tvrdí, že problémy, které vzniknou, musíme řešit dneska, že budoucnost začíná dneska, v těchto dnech, na druhou stranu určitá absence vize toho, jak se bude Česká republika vyvíjet v nadcházejících letech, je podle mne tím hlavním problémem, který v současné době schází české politice. Takže si nemyslím, že poukazováním na to, co bude za 50, 100 let, se nějakým způsobem vyhýbáme řešení problémů dnes. Všechny kroky, které činí dnešní vlády, budou mít dopad právě za těch 50, 100 let, když to trošku přeženu, ale každopádně rozhodnutí se nedělají pro dnešek. Bylo by ideální, kdyby rozhodnutí, které politické reprezentace činí, byly dělány právě s ohledem na dlouhodobější, strategičtější dimenzi. Právě proto je na jednu stranu dobré, že prezident upozorňuje, aby se nezatěžovala budoucnost, na druhou stranu musíme i při těch krocích, které činíme dnes, myslet na to, jak to bude v budoucnu. A když prezident říká, že my jsme nic po minulých generacích nezdědili, a proto nejsme zavázáni jim něco přenechávat, to je myslím dost slepé vidění světa, protože se domnívám, že po minulých generacích jsme toho hodně zdědili a že budoucím generacím musíme rovněž odkazovat určité věci."

Setkal jsem se s názorem, že letošní prezidentův novoroční projev byl spíše propagací jeho vlastního pohledu na svět a šťouchancem směrem k jeho odpůrcům. Co si o tomto názoru myslíte?

"Obecně projevy prezidenta Klause bývají spíše prezentací jeho vlastních názorů a jeho vidění světa. Nebylo příliš překvapivé, že si prezident vybral jako terč svého šťouchance Mirka Topolánka, ale bylo překvapivé, že si vybral pouze Mirka Topolánka, kterého přímo, adresně označil ve svém projevu v negativním světle, respektive jeho vládu. Naopak jediný pozitivní, kdo tam byl označen, byl premiér Fischer a jeho vláda. Takže je jasné, že prezident se v těchto projevech vždycky snaží vymezit vůči svým odpůrcům, oponentům, ale tentokrát to s výjimkou právě Mirka Topolánka učinil spíše obecně a neadresně."