Problémy s dluhem ODA trvají

Problémy ve Čtyřkoalici, Foto: ČTK

Občanská demokratická aliance je ochotna přistoupit na způsob splácení svého mnohamiliónového dluhu, který alianci v pátek navrhlo vedení Unie svobody-Demokratické unie. Aliance ale nehodlá změnit nadaci, na niž by Česká pojišťovna větší část dluhu ODA ve výši přes 56 miliónů korun převedla, i když na právě této nadaci nelpí. Na úterním jednání předsednictva Unie svobody-DEU to řekl místopředseda ODA Oldřich Kužílek, který byl na toto zasedání mimořádně přizván. Další podrobnosti má Josef Kubeczka.

Oldřich Kužílek,  Foto: ČTK
Unionistům stejně jako lidovcům vadí, že chce ODA splácet dluh Nadaci vzdělávacích programů, kterou spoluzakládala. "My teď nebudeme hledat jinou nadaci," reagoval na to Kužílek. ODA je ale ochotna přistoupit na zveřejnění jmen lidí, kteří jí půjčili na zaplacení části dluhu. Souhlasí také se sestavením splátkového kalendáře a s ročními splátkami ve výši pět miliónů korun. Místopředseda ODA Oldřich Kužílek se na úterní tiskové konferenci vyjádřil k řešení dluhu strany i k případné integraci s Unií svobody-Demokratickou unií, jak to ultimativně žádají lidovci:

"My nemáme ve věci řešení dluhu cokoli skrývat a tudíž vše, co je technicky dostupné, co je možné, co je v dosahu našeho rozhodnutí jsme připraveni udělat, pokud to je po nás žádáno. Jakékoli jednání o vynucené integraci pro nás není přijatelné."

Předsedkyně Unie svobody-Demokratické unie Hana Marvanová po úterním jednání předsednictva strany shrnula přijaté usnesení, v němž za prvé vzalo na vědomí snahu ODA řešit otázku dluhu transparentně a vlastními silami:

Zástupci Čtyřkoalice,  Foto: ČTK
"Za druhé: Předsednictvo znovu zdůrazňuje, že má dlouhodobý zájem na integraci pravicových sil. Jak ukazuje pozitivní výsledek procesu integrace Demokratické unie s Unií svobody, je tento integrační cíl realizovatelný pouze na základě vzájemné a svobodné dohody zúčastněných stran. Třetí bod: Předsednictvo konstatuje, že dohoda o kandidátních listinách čtyřkoalice do Poslanecké sněmovny byla uzavřena podpisem předsedů stran čtyřkoalice. Jakékoli případné změny v této dohodě může schválit pouze politická rada čtyřkoalice na základě dohody všech partnerů ve čtyřkoalici. Princip dodržování smluv a daného slova je pro Unii nepřekročitelnou prioritou a zárukou věrohodnosti čtyřkoalice před veřejností. Poslední bod našeho usnesení: Obracíme se na ostatní partnery ve čtyřkoalici. Jsme přesvědčeni, že lze vzniklý problém řešit dohodou ve čtyřkoalici a o tuto dohodu se budeme snažit."

Michael Žantovský,  Foto: ČTK
Podle některých informací bylo nalezeno řešení složité situace, která přivedla celou čtyřkoalici do zatím největší vnitřní krize. Obsah řešení ale dosud zůstává utajen a nikdo se k němu nechtěl vyjádřit. Prý už proto, aby se o něm předseda ODA Michael Žantovský nedozvěděl přes média. Ve chvíli, kdy se možná rozhoduje o dalším osudu ODA a celé čtyřkoalice, totiž odjel s rodinou na dovolenou, což mu mnozí vyčítají. Místopředseda ODA Oldřich Kužílek má na to zajímavý názor:

"My jsme v trvalém kontaktu. Dnešní komunikační prostředky to umožňují poměrně komfortním způsobem. Celé minulé dny předseda Žantovský je ten, kdo jménem ODA jedná. Koneckonců jedním z témat čtyřkoalice je rodina a pan předseda věnoval pár dní rodině."