Pronásledovaní běloruští studenti našli zázemí na českých univerzitách

Běloruští vysokoškoláci odcházejí kvůli politické situaci v zemi studovat také do Česka. Podle Domu zahraniční spolupráce se v tomto akademickém roce zapsalo na české univerzity přes 260 studentů z Běloruska, což je nejvíc za posledních dvacet let. Desítky z nich jsou studenti, kteří utekli před represemi. Ministerstvo školství na jejich podporu zatím vyčlenilo přes 14 milionů korun.

Ministerstvo školství už loni schválilo podporu pro běloruské studenty ve výši 4,2 milionu korun. „O poskytování této podpory jsme rozhodli v úzké návaznosti na současnou situaci v Bělorusku. Podpora je určena například pro studenty obávající se pokračovat ve studiu v Bělorusku za současné situace nebo studenty, jimž bylo studium na vysoké škole v jejich zemi znemožněno,“ uvedl náměstek pro vysoké školy, vědu a výzkum Pavel Doleček.

Podporu v zimním semestru využilo pět škol – Univerzita Karlova, Jihočeská univerzita, Masarykova univerzita, České vysoké učení technické a Západočeská univerzita. Získalo ji 85 běloruských studentů. Skoro polovina z nich je na ČVUT v Praze. Škola podpořila i deset perzekuovaných studentů, kteří se do Česka dostali přes humanitární program ministerstva vnitra MEDEVAC.

„Nejdřív museli do nemocnic na psychologické ošetření. Měli za sebou opravdu velmi těžké období. A pro tyhle, doufejme budoucí studenty organizujeme kurzy češtiny, aby mohli složit přijímací zkoušky a stali se řádnými studenty,“ řekla Českému rozhlasu prorektorka ČVUT Gabriela Achtenová.

Na pár měsíců nebo navždy

Foto: mb7art,  Flickr,  CC BY-NC-ND 2.0

Pro mladé Bělorusy, kteří se zapojili do protirežimních protestů, organizuje přípravné kurzy češtiny například i Karlova univerzita nebo Technická univerzita v Liberci, která umožnila pokračovat ve vysokoškolském studiu šestnácti běloruským vysokoškolákům. Někteří přijeli do Česka na několik měsíců a někteří možná i navždy.

„Vzdělávací systém v Bělorusku se svými činy zdiskreditoval. Úředníci univerzity reagovali extrémně neadekvátně na fakta o násilí páchaném na studentech a sama univerzitní správa uplatňovala represe na studentech, kteří se účastnili demonstrací. Někteří byli i vyloučeni ze školy. Proto chci rozhodně zůstat tady v České republice,“ uvedla studentka liberecké univerzity Yuliya.

Další běloruský student Mikita začal po svém únorovém příjezdu studovat v angličtině magisterský obor na Masarykově univerzitě v Brně. O možnosti získat v Česku stipendium se dozvěděl přes online studentskou skupinu. „V létě mě při protestech zadržela policie a deset dnů jsem byl ve vězení. Na cele nás bylo asi deset, postele tam byly čtyři, ale bez matrací. Spali jsme i na zemi a na stole,“ popsal Českému rozhlasu.

Pro letošní rok ministerstvo školství na podporu perzekuovaných běloruských vysokoškoláků vyčlenilo dalších 10 milionů korun.