Prostitutky mají v Aši prostor vymezený ´dopravními značkami´

prostituce_znacky.jpg

Česko stále nemá jasno v tom, jak řešit problém prostituce. Zákon o její regulaci odmítli poslanci loni na podzim už v prvním čtení. Některé obce se tedy snaží vypořádat se s tímto letitým problémem samy. O určitý mediální rozruch se nyní zasloužilo nejzápadnější české město Aš. Tam vymezili pro nabídku sexuálních služeb malou odlehlou uličku. A aby bylo všem jasné, že pouze tam bude prostituce tolerována, rozhodlo se zastupitelstvo umístit u vjezdu do uličky cedule, jakési dopravní značky, ve tvaru kosočtverce s ženskými rty uprostřed. Se starostou Aše Daliborem Blažkem hovořil o celé problematice Zdeněk Vališ.

Pane starosto, jak akutní je problém prostituce v Aši?

"Město Aš je hraniční město a samozřejmě jako ostatní hraniční města trpí neduhy, které jsou spojovány s pohraničím, ať už jsou to vietnamské tržnice, různé herny a také prostitutky. Pokud jste si ale všiml, tak Aš není zatížena nějakým výrazným způsobem tak, že by tady o sebe ta děvčata zakopávala. Nicméně jsou tady, a proto město musí nějakým způsobem ten problém řešit."

Vy jste se to ale rozhodli řešit takovým zvláštním způsobem.

"Problém spočívá v tom, že neexistuje vyšší právní norma. To znamená, že neexistuje zákon. Pokud nebude pojmenováno, co je prostituce, co je to nabízení sexuálních služeb, co je to veřejný dům, tak kolem toho budou všichni jenom chodit. Jelikož vláda nepřijala žádný zákon, jsou obce a města přinuceny řešit ten problém samy, a to obecně závaznými vyhláškami. S tím je spojen další problém. Obecně závaznou vyhlášku, která by zakázala v celém zastaveném území města nabízení sexuálních služeb, není možné přijmout. Ústavní soud ji zamítne. Město Aš šlo proto jinou cestou. Vymezilo jednu co nejméně frekventovanou komunikaci takovými informačními tabulemi, které jsme s trochou nadsázky připodobnili k dopravním značkám."

A právě ty cedule vypadají dost zvláštně. Na někoho mohou působit tak trochu lascivně...

Starosta Aše Dalibor Blažek,  foto: Autor
"Víte, my se tímto způsobem snažíme upozornit veřejnost i odpovědné činitele právě na neexistenci vyšší právní normy. Ta informační tabule nebo dopravní značka - jak kdo chce - vypadá, jak vypadá. Zastupitelé projevili svůj smysl pro humor. Myslím, že nikoho nepobuřuje. Dovedl bych si představit daleko horší značku. Je bez jakéhokoliv nápisu, aby nás nikdo nemohl postihovat za to, že ta značka je určena převážně pro německé turisty."

Myslíte si, že ta cedule bude respektována?

"To je další problém. To je problém vymahatelnosti práva. My můžeme mít vyhlášku, můžeme vymezit úsek, kam budeme prostitutky vykazovat, a při nedodržování vyhlášky, nerespektování úseku, můžeme dát maximálně pokutu. Nicméně nejsme tak naivní, abychom si mysleli, že do této uličky se všechna děvčata přestěhují. Ony chtějí být na lukrativních místech a to naše rozhodně lukrativní není."

Jaká je vymahatelnost těch pokut?

"Vy jste uhodil hřebíček na hlavičku. Vymahatelnost je samozřejmě mizerná. Nevím, nejsem legislativec, ale podle mně jediné možné řešení je místní šatlava a nucené práce, nebo tak nějak. Myslím, že není problém podívat se k sousedům. Tři kilometry od této radnice je Spolková republika Německo a tam takový problém nemají. Oni to tam mají regulované, mají to tam postižitelné. Prostituce tam samozřejmě také je v nějakých penzionech, v nějakých nočních klubech, ale nikoliv na ulici. To je u nás největší problém."