Protesty poskytovatelů sociálních služeb

Pracovníci domovů pro seniory a ústavů pro zdravotně postižené uspořádají 28. ledna příštího roku řadu protestních akcí. Poskytovatelé sociálních služeb jimi chtějí upozornit veřejnost na výrazné snížení státních dotací, které jim může přinést existenční potíže.

Stát v rozpočtu na příští rok na dotace na sociální služby vyčlenil částku o třetinu nižší než letos. Zatímco letos to bylo 6,8 miliardy korun, v příštím roce počítá s dotacemi ve výši 4,5 miliardy korun. Jak řekl prezident Unie zaměstnavatelských svazů Pavel Dušek, o penězích už se v minulosti jednalo s ministerstvem práce a sociálních věcí, ale přesto Poslaneckou sněmovnou neprošly:

"My jsme o této věci jednali už od léta, nejdřív na úrovni ministerstva a potom na úrovni vlády. Nakonec jsme oslovili všechny poslance parlamentu. V důsledku toho bylo podáno několik pozměňovacích návrhů na navýšení těch prostředků. Budu upřímný a řeknu, že jsem nevěřil tomu, že by žádný z těch návrhů neprošel a že by ta situace mohla dojít tak daleko, jak došla."

Podle předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením Václava Krásy je tak výrazné snížení státní pomoci pro řadu organizací likvidační. Jak řekl hned po schválení státního rozpočtu na příští rok, od vlády teď rada čeká rychlé řešení:

"My očekáváme od vlády, že se tím problémem bude okamžitě zabývat a že dá nějaký rychlý signál, že nejdéle na začátku příštího roku, ale lépe by bylo, kdyby ještě do konce roku provedla rozpočtové opatření, kterým navýší částku na dotační řízení."

Do konce roku už to nebude a kdo ví, zda k tomu vůbec dojde.

Obavy mají především ti, kteří zajišťují tzv. pobytové služby. V polovině prosince kvůli tomu dokonce protestovali před ministerstvem práce a sociálních věcí. To má jiné priority, ale poskytovatelé pobytových služeb mohou počkat na případné dorovnání rozpočtu, řekl náměstek ministra práce a sociálních věcí Marián Hošek:

"Priorita zásadní bylo, že musíme podpořit ty terénní služby a ambulantní služby, které nejsou vázány na příspěvek na péči, a také ty služby, které by jako první, zejména neziskové organizace, byly na ráně, které by měly potíže takové, že by musely ukončit činnost. Ta zařízením, která jsou s určitou podporou obcí a krajů, to znamená, že jsou jejich zřizovatelé, a to jsou většinou právě ty pobytové služby, tak tam je určitá možnost přečkat tu první fázi a vyčkat na možné dorovnání rozpočtu."

To by se ale také mohly načekat. Náměstek ministra financí Eduard Janota je totiž přesvědčen, že není standardní dělat rozpočtová opatření těsně po schválení celého návrhu:

"Zcela určitě si myslím, že teď rozpočtové opatření nebude provedeno. Ty možnosti jsou dvojí: buď v průběhu roku se ukáže, že v rámci kapitoly ministerstva práce se najde přerozdělením, stejně, jak tomu bylo v letošním roce, prostor pro pokrytí této položky, pakliže nikoliv, tak je tady vláda, která by mohla toto řešit. Ale zcela určitě toto není problém ledna, února ani března, toto je prostě problém někde daleko, třetího respektive čtvrtého čtvrtletí."