Půl miliardy za porušování hospodářské soutěže stavebním spořitelnám

Na českém finančním trhu existuje šest stavebních spořitelen. Po prošetření stížnosti spotřebitelů udělil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže všem šesti pokutu, která je dosud nejvyšší v historii úřadu: šest ústavů je povinno zaplatit úhrnem téměř půl miliardy korun. Důvod? Kartelová dohoda v souvislosti se zvyšováním poplatků na trhu stavebního spoření.

Úřad se odmítá s případu vyjadřovat. Filip Vrána z tiskového oddělení sdělil Radiu Praha stručně: "Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ukončil řízení ve věci kartelové dohody v souvislosti se zvyšováním poplatků na trhu stavebního spoření. Šesti společnostem byla uložena pokuta v celkové výši dosahující necelých pěti set miliónů korun. Toto rozhodnutí není dosud pravomocné."

Spořitelny mají právo s výhradami k rozhodnutí příslušného odboru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se odvolat k předsedovi instituce. Do doby, než nabude rozhodnutí právní moci, odmítá Úřad jakékoliv další komentáře.

Většina stavebních spořitelen po loňském enormním zájmu lidí o nové smlouvy na začátku roku zvýšila poplatky za vedení účtu. Lidé se staršími smlouvami, a tím i vyšším úročením vkladů, musejí platit zvláštní poplatek za "úrokové zvýhodnění" navíc. Od klientů, kteří uzavřeli smlouvu před několika lety a nečerpají úvěr, tak získají spořitelny až desítky milionů korun navíc. Antimonopolnímu úřadu si na letos na jaře stěžovalo Sdružení obrany spotřebitelů.

"Na Sdružení obrany spotřebitelů se opakovaně obraceli klienti všech stavebních spořitelen, které působí na českém trhu. Spotřebitelé se cítili poškozeni rychlým nárůstem poplatků, z toho důvodu naše sdružení podalo podnět u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže," potvrdil předseda Sdružení František Lobovský. Situace je pro klienty obtížně řešitelná proto, že nespokojenost se službami nemohou řešit odchodem k jiné spořitelně - přišli by o státní podporu až 4500 korun ročně.

Proti pravidlům hospodářské soutěže se podle úřadu provinilo všech šest stavebních spořitelen na tuzemském trhu - spořitelna Wüstenrot, Stavební spořitelna České spořitelny, Hypo stavební spořitelna, Všeobecná spořitelna Komerční banky a Raiffeisen stavební spořitelna. Největší část pokuty, 228 miliónů, by měla zaplatit šestá z nich, Českomoravská stavební spořitelna.

Marketingový ředitel Českomoravské stavební spořitelny Radoslav Trávníček dosavadní informace Radiu Praha příčinu šetření upřesnil: "Původní šetření bylo k poplatkové politice stavebních spořitelen a poté byl dodatečně předmět šetření rozšířen o takzvanou výměnu statistických informací."

Jaký bude další postup Českomoravské spořitelny?

"S nálezem a rozhodnutím ÚOHS ze dne 24. 8. 2004 Českomoravská stavební spořitelna zásadně nesouhlasí a je připravena podat úřadu k jeho rozhodnutí rozklad. Českomoravská stavební spořitelna také zásadně odmítá pokutu, kterou jí úřad udělil za zpracovávání statistických přehledů o stavebním spoření. Zpracování takových přehledů nevede k narušování hospodářské soutěže."

Nabude-li rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pravomoci, bude podle Lobovského třeba věřit, že se dotčené finanční ústavy nepokusí získat ztrátu zpět jiným způsobem, například zvýšením poplatků:

"Nakolik se v tom praktickém důsledku sankce dotkne spotřebitelů, je samozřejmě otázka, nicméně věříme, že se neprojeví dalším nárůstem poplatků u stavebních spořitelen."

Dosud nejvyšší pokuta byla úřadem potvrzena letos začátkem června. Dostalo ji šest prodejců pohonných hmot za to, že se před třemi lety společně dohodli na zdražení benzinu. Hranici 100 milionů korun překročila i pokuta pro tři největší české pekárenské společnosti.