Rada České televize neodvolala generálního ředitele tohoto média

Jiří Hodač

V pondělí zasedala Rada České televize, kterou Poslanecká sněmovna svým usnesením mimo jiné vyzvala k odvolání generálního ředitele tohoto veřejnoprávního média Jiřího Hodače. Proč se tak nestalo? - ptám se Josefa Kubeczky.

Už i proto, že se tento bod ani nedostal na program zasedání Rady, i když dohadování o jednotlivých bodech trvalo více než dvě hodiny. Neprošla ani řada návrhů o tom, že veřejnoprávní televize porušuje zákony. Radní tak pouze ustanovili rozpočtové provizorium pro Českou televizi a postup forenzního auditu. Části jednání také byla přítomna Hodačova zástupkyně Věra Valterová, která má podle předsedy Rady Miroslava Mareše zahájit jednání se stávkujícími zaměstnanci. Do zápisu se rovněž dostalo stanovisko tří členů Rady, že Hodač nemůže být odvolán, když před tím nebyl vyslechnut. Podle nich by bylo neetické hlasovat o Hodačově odvolání v době jeho nemoci. Navrhli proto zařadit tento bod na první jednání Rady České televize po ukončení ředitelovy pracovní neschopnosti. Hodač byl v pondělí po čtyřdenní hospitalizaci propuštěn do domácího ošetřování.

Občanská demokratická strana se mimo jiné snaží čelit politickému řešení situace v České televizi. Členka mediální komise Poslanecké sněmovny za tuto stranu Kateřina Dostálová proto považuje rozhodnutí Rady nehlasovat o odvolání ředitele Hodače za důkaz nezávislosti na politicích:

"Politikům v žádném případě nepřísluší jakýkoliv způsobem Radě České televize nařizovat, co má či nemá dělat."

Opačný názor má předseda lidovců Jan Kasal. Podle něj přišla Rada tímto rozhodnutím i o ty, kteří byli ještě ochotni jí důvěřovat:

"Je velmi zvláštní, když Rada se dosud ohání zákonem a zákonnými opatřeními a nakonec nerespektuje právoplatné rozhodnutí zákonodárného sboru. Mrzí mě to a obávám se, že jiné řešení než odvolání Rady nám nezbývá. Samozřejmě by mi přišlo lepší z pohledu členů Rady, kdyby se k odstoupení rozhodli sami a dobrovolně, protože svou funkci rozhodně už nejsou schopni plnit."

Jak řekl předseda vlády Miloš Zeman, je nepřípustné, že Rada o Hodačově odvolání vůbec nejednala:

"Jestliže Radě České televize Poslanecká sněmovna doporučí určitý postup a Rada České televize na to reaguje tím, že se tím dokonce odmítne zabývat, to znamená vůbec to neprojedná, tak je to nerespektování vůle Poslanecké sněmovny, domnívám se, že Poslanecká sněmovna na to může reagovat už na svém pátečním zasedání."

A tak se zřejmě naplní to, co zdůrazňuje úterní český tisk - vzpouru proti politickému vměšování do České televize zřejmě ukončí přímý politický zásah.