Radio Praha bylo na českých dožínkách v Chorvatsku

Daruvarský folklor

Tradiční české dožínky v Chorvatsku, kde v okolí Daruvaru žije několikatisícová česká menšina, patří k největším setkáním našich krajanů žijících v jihovýchodní Evropě. Na ty letošní se o minulém víkendu na Daruvarsko vypravili i naši kolegové z Radia Praha. Ředitele Miroslava Krupičky se Milena Štráfeldová zeptala, jak dožínky proběhly:

"Letošní dožínky byly velice vydařené, až na to, že v neděli, což byl hlavní dožínkový den, přišel k večeru silný déšť, takže část programu se potom neuskutečnila. Ale to, co předcházelo, bylo fantastické. Všech čtyřiadvacet Českých besed, které v okolí Daruvaru působí, připravilo program. Na školním hřišti v Končenicích se konala i přehlídka. Předtím v dopoledních hodinách prošel vesnicí Končenice průvod s alegorickými vozy. Nám to trošku připomnělo bývalé První máje, ale tam to pojímají tak krajansky, folklorně, takže to bylo hezké. Návštěvnost byla veliká a mne nejvíc překvapilo, jak si tam lidé udržují češtinu. Víme, že tam jsou školy, že tam vycházejí časopisy, že je tam rozhlas, ale že čeština bude tak živá a tak dobrá, to jsem opravdu nečekal."

Vy jste zmínil, že letošní dožínky probíhaly v Končenicích. Je to stále ještě obec s většinovým českým obyvatelstvem?

"Pokud si dobře vzpomínám, tak Končenice skutečně jsou jedinou českou obcí, kde je české obyvatelstvo ve většině. I místní starosta je Čech, na jeho půdě se vlastně ty dožínky konaly. Připravili nám tam skutečně fantastické pohoštění, velice krásně se o nás starali, takže vzpomínky z Končenic jsou opravdu pěkné."

Jakou podporu má česká menšina ze strany chorvatského státu nebo chorvatské společnosti?

"Zdá se, že vcelku slušnou. V Chorvatsku žije více menšin a Chorvatsko buduje řekl bych občanskou společnost a život menšin skutečně podporuje. Při chorvatském ministerstvu kultury funguje zmocněnec, je to žena, která byla i na těch dožínkách. Stará se o menšiny, má na to určitý rozpočet a podporuje jejich aktivity. Jednak folklorní aktivity nebo udržování tradic a dále mediální a vzdělávací aktivity. Konkrétně českým krajanům pomáhají Chorvaté tím, že dávají dotace na školu, na vydávání tiskovin a dokonce přispěli finanční dotací na pořádání dožínek. Takže se zdá, že chorvatský stát podporuje menšiny."

A dostávají Češi v Chorvatsku také nějakou podporu ze strany českého státu, třeba konkrétně na dožínky?

"Pokud vím, tak na dožínky nebyla žádná podpora, ale jinak podpora ze strany českého státu směrem ke krajanům do Chorvatska je. Je to podpora dvojí, jednak podpora státní prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí. S jeho pomocí se tam rekonstruují České domy, které jsou v českých vesnicích v okolí Daruvaru, a také česká škola. A potom tam jde podpora z neziskového sektoru, konkrétně z Československého ústavu zahraničního, který vybavuje jednu třídu v daruvarské škole. Předtím vybavil školku. Já to velice kladně hodnotím, je to velmi chvályhodné, krajanům tak pomáhají i neziskové organizace."