Rathových 100 dnů: Podle pacientů negativa převažují

Ministr zdravotnictví David Rath, foto: ČTK

Uplynulo sto dní od chvíle, kdy prezident republiky po počátečních rozepřích přece jen jmenoval Davida Ratha ministrem zdravotnictví. Svými reformními kroky od prvního okamžiku přitahoval pozornost. A když ne on samotný, všimla si veřejnost zdravotních pojišťoven, lékárníků a nemocnic hlasitě protestujících proti jeho krokům. Mlčící většinou jsou v tomto případě pacienti. Oni ale do systému patří jaksi... především. Zástupkyně Občanského sdružení na ochranu pacientů Vladimíra Bošková Radiu Praha k počínání Davida Ratha ve funkci ministra rezortu řekla:

"Pan ministr Rath je velmi kontroverzní osobnost, snoubí se v něm najednou některé pozitivnější věci, ale bohužel osobně si myslím, že u něho převažují negativa. Jako pozitivum bych hodnotila, že umožnil zástupcům pacientů účast v komisi pro reformu českého zdravotnictví i jeho ochotu postavit se proti přílišnému množství akciových společností v oblasti nemocniční péče. Ale bohužel pak už podle mého názoru převažují negativa. Nejhůř na nás zapůsobilo, že začal redukovat péči všeho možného druhu, aniž by o tom jednal se zástupci pacientů a aniž by hledal rezervy ve zdravotnických zařízeních. Například se snaží redukovat počat léčiv hrazených z pojistného, nedávno řekl, že prosadí vyhlášku, která má zredukovat lázeňskou péči, naproti tomu se neredukují nadbytečné nemocnice, které jsou zjevně nevytížené, protože podle statistiky ÚZIS se dá doložit, že většina nemocničních oddělení není dostatečně vytížená pacienty."

On vytváří velmi napjatou atmosféru ve zdravotnictví. Je to opravdu součást ozdravného procesu?

Ministr zdravotnictví David Rath,  foto: ČTK
"Já to vidím tak, že západní ministři zdravotnictví stavějí spíše na přízni pacientů, protože jich je jednak více a jednak přízeň pacientů lze opřít o skutečné potřeby obyvatelstva, co se týče zdraví. Západní politici také narážejí na nespokojenost lékařů nebo dalších zdravotnických subjektů, jako jsou třeba farmaceutické firmy. Ovšem na západě bývá rozumnější politická opozice, kteráí ví, že je potřeba podívat se naprsty těch tvrdých zdravotnických lobbistů a nehážou klacky pod nohy ministrovi zdravotnictví, ať je za jakoukoli politickou stranu, jenom proto, že škrtí zisky třab farmaceutických firem."

Někteří kritikové vyčítají Rathovi určitou svévoli v prosazování svých představ, že postupuje příliš autoritativním způsobem...

"Ať to říká kdokoliv, tak ať se zasadí o zákonná pravidla pro zásahy ministerstva zdravotnictví ale i krajů do zdravotnictví i kraje mají příliš volnou ruku. Z toho pak vyplývá ta svévole. nebylo by spravedlivé mluvit jen o svévoli ministerstva, je nutné si všímat také svévole krajů,"

soudí zástupkyně Občanského sdružení na ochranu pacientů Vladimíra Bošková.