Registrované partnerství v zemích EU

V dnešní rubrice "Ptejte se právníka" se zaměříme na registrované partnerství. Proto vítám ve studiu odbornici na tuto problematiku Lenku Pavlovou.

Přes veto prezidenta již ČR uznává registrované partnerství, ale jak je tomu v zahraničí v rámci zemí EU?

"V současné době jen v pěti evropských zemích v EU je umožněno manželství i pro osoby stejného pohlaví, např. Belgie a Nizozemí. V ostatních státech, které upravují a právně validují svazky osob se stejným pohlaví platí stejně jako u nás právní alternativa manželství v podobě tzv. registrovaného partnerství neboli jen partnerství. Pokud je mi známo jedná se o jedenáct zemí Evropské unie. Mezi ně skutečně patří i od léta letošního roku Portugalsko. K zemím s právní úpravou soužití párů stejného pohlaví patří i jiné - tradičně silně katolické země, např. Španělsko.

Od roku 2008 lze vnímat v Evropském parlamentu silný tlak na jednotnou právní úpravu ve všech zemích EU, a to s odkazem na zásadu volného pohybu osob. Nejednotná právní úprava vyvolává v praxi, např. při přesunu pracovníků nadnárodního koncernu z jedné země do druhé nemalé problémy, neboť ti, co jsou v jedné zemi považováni za rodinné příslušníky v jiné zemi toto postavení nemají. To má pochopitelně dopad na jiné právní vztahy v oblasti veřejnoprávní, např. nárok na udělení povolení k pobytu na území cizího státu, popř. získání pracovního povolení, event. ve vztahu k právu na získání informací o zdravotním stavu partnera, např. v případě autonehody. Významně mění postavení rodinného příslušníka - manžela/manželky,event. partnera rovněž nároky majetkoprávní, např. v dědickém řízení.

V EU lze vnímat silnou snahu dosáhnout, aby všechny státy EU povolovaly a upravovaly svazky osob stejného pohlaví. Na druhé straně jsou stále země nebo jejich organizace, které s právní úpravou a legalizací takovýchto svazků nesouhlasí. U již zmiňovaného Španělska vyústilo přijetí zákona o registrovaném partnerství v silnou opozici a nesouhlas katolické církve a dokonce i diplomatickou roztržku s Vatikánem. Vy sám, jste pane redaktore zmiňoval veto prezidenta. Já bych doplnila, že u nás cesta ke vzniku tohoto zákona nebyla příliš jednoduchá. Poslanecká sněmovna se jím zabývala několikrát, a vyšel až pátý pokus o jeho schválení, přičemž přehlasovali veto prezidenta nejtěsnější možnou většinou, tj. 101 hlasem.

V USA spadá tato právní úprava do kompetence jednotlivých států, proto se právní úprava ohledně práv a nároků osob stejného pohlaví značně různí, obdobně jako v Evropě. Někde je možné uzavřít manželství, někde partnerství a některé státy dokonce podobné svazky zakazují."


V případ jakéhokoliv dotazu, týkajícího se nejen českého právního řádu, ale i mezinárodní problematiky nás neváhejte kontaktovat na mailové adrese:[email protected].

Děkujeme.