Řeky jsou výrazně čistší než před patnácti lety

0:00
/
0:00

Vláda má v těchto dnech na programu jednání mj. zprávu o kvalitě vody v českých řekách. Vypracovalo ji ministerstvo životního prostředí a její celkové vyznění je kladné. Kategorie silně znečištěná řeka už se u velkých toků i většiny přítoků nevyskytuje.

Vláda má v těchto dnech na programu jednání mj. zprávu o kvalitě vody v českých řekách. Vypracovalo ji ministerstvo životního prostředí a její celkové vyznění je kladné. Kategorie silně znečištěná řeka už se u všech velkých toků i většiny přítoků nevyskytuje. Více mluvčí ministerstva životního prostředí Karolína Šůlová:

"Čistota vody se v českých řekách poměrně výrazně zlepšila. Je to způsobeno postupujícíc výstavbou čistíren odpadních vod, využíváním modernějších technologií, ale také rušením nebo omezováním řady průmyslových podniků. A kromě toho také nižším používáním umělých hnojiv v zemědělství."

Hnutí Duha uvádí, že naopak spotřeba umělých hnojiv vzrostla v posledních letech.

Karolína Šůlová,  foto: Zdeněk Vališ
"Spotřeba umělých hnojiv velmi dlouho klesala, v současné době začala opět narůstat, nicméně to se na kvalitě vody projevuje postupně, protože ta hnojiva se z té půdy uvolňují také postupně."

Čili lze předpokládat, že tento pozitivní trend se zbrzdí nebo zastaví?

"Dá se předpokládat, že to, co na kvalitě vody ovlivňují umělá hnojiva, se bude do budoucna pravděpodobně zhoršovat, nicméně se nepředpokládá, ža by spotřeba umělých hnojiv vzrostla tak, jako byla v roce 1990. Ale ten nárůst je tam možné pozorovat."

Jestliže se kvalita vody v posledních letech zlepšila, potvrdí to nejlépe ti, kdo jsou s řekami v nejčastějším kontaktu: rybáři. Jan Štěpán z jihočeského výboru Českého rybářského svazu říká:

"Po změně režimu došlo k podstatnému zlepšení kvality tekoucích vod, rybářských revírů, které obhospodařujeme a využíváme ke sportovnímu rybolovu."

Na kterých řekách se u vás nejvíc chytá?

"Páteřní řekou v jižních Čechách je Vltava a Lužnice, což jsou vyhlášené rybářské revíry. Druhové spektrum i díky lepší kvalitě vody se zlepšilo, dochází k rozšiřování rybích pásem, ve kterých je možné ulovit zejména lososovité ryby, pstruzi, lipani a podobně, což byly dřívě velice ohrožené druhy právě díky kvalitě vody. Samozřejmě má to vliv na to, že rybáři jsou u vody spokojenější, že nechodí k vodě, která je prázdná, ale že si odnesou i ten úlovek od vod, které dříve kvůli znečištění nemohli ani navštěvovat."

Kvalita vody se leckde zlepšuje, zdaleka ale není ideální. Podle Vojtěcha Koteckého z hnutí Duha bude proces zlepšování trvat ještě desítky let:

"Kvalita je rozhodně lepší než před 15 lety, ale pořád je špatná. České řeky pořád ještě nejsou místem, kam by se člověk rád šel vykoupat, často ani nejsou místem, okolo kterého bychom chtěli jít na procházku, je tam daleko méně ryb pro rybáře, než by tam mohlo být a podobně."

Dá se nějak číselně vyjádřit to znečištění?

"Jednoduše řečeno: v té páté nejhorší kategorii už nejsou žádné řeky. Čistě teoreticky bychom chtěli samozřejmě dosáhnout toho, aby se posunuly do kategorie první, ale k tomu je opravdu ještě dlouhá cesta, bude to trvat pravděpodobně desítky let. myslím, že otázkou, která před námi nyní stojí jsou opatření, která je třeba udělat v zemědělství, v čištění vody odtékající z městských čističek a podobně."