Rembrandtův portrét Komenského české odborníky nepřekvapil

Rembrandtův obraz Starý muž

Rembrandtův obraz Starý muž nebo Starý rabín z florentské galerie Uffizi je ve skutečnosti portrétem Jana Amose Komenského. Tvrdí to světový znalec Rembrandtova díla, holandský historik umění Ernst van de Wetering. Obraz je od 1. dubna letošního roku instalován v Rembrandtově domě v Amsterodamu, kde zřejmě před třemi a půl stoletími vznikl. Více už Milena Štráfeldová:

O tom, že Rembrandt portrétoval Jana Amose Komenského, se spekuluje už dlouho. Oba žili v Amsterodamu ve stejné době a ve stejné čtvrti Westermarkt. Rembrandt maloval portréty bohatých Holanďanů, kteří Komenského v exilu podporovali, takže je víc než pravděpodobné, že se proslulý malíř s "Učitelem národů" osobně znali. O tom, že obraz starce ve Florencii by mohl být portrétem Komenského, psal český historik umění Karel Chytil už v roce 1914. Dodnes však k tomu chyběly přesvědčivé důkazy. Ty nyní shromáždil Ernst van de Wetering. Jedná se přitom nepochybně o jeho vlastní dílo, nikoliv o kopii či práci jeho žáků. Podrobná analýza obrazu, který byl nedávno restaurován, má podle něj typické a nezaměnitelné rysy pozdního malířova stylu. Weteringovo zjištění však pro české odborníky není velkým překvapením. Říká to ředitel sbírky starého umění Národní galerie v Praze Vít Vlnas:

"V českém prostředí se nejedná o žádný objev. O možnosti, že by tento Rembrandtův obraz z florentské galerie mohl zobrazovat Jana Amose Komenského, se tu spekuluje prakticky sto let. A do této diskuse se zapojili i tak renomovaní znalci, jako byl třeba Josef Šusta nebo V. V. Štech. Faktem ovšem je, že v posledních desetiletích převládala spíše skepse k tomuto názoru."

Vít Vlnas však současně dodává, že profesor Wetering je velmi renomovaný znalec Rembrandtova díla a svůj názor jistě staví na přesvědčivých argumentech. I Národní galerie má ve svých sbírkách Rembrandtův portrét starého muže, Podle ředitele sbírek starého umění se tu ale zřejmě podobného objevu nedočkáme:

"O tom, kdo je muž zobrazený na Rembrandtově obraze starého muže v pražské Národní galerii, se také jistou dobu spekulovalo. Tak jako celá řada dalších stařeckých typů na Rembrandtových obrazech i on byl považován za Žida nebo dokonce rabína. Současné bádání se kloní k názoru, že nejde o portrét v pravém slova smyslu, nýbrž o univerzální obraz učence a o jakousi poctu intelektuální práci."

Rembrandtův portrét Komenského je součástí velké výstavy, která byla v Rembrandtově domě v Amsterodamu instalována k 400. výročí jeho narození. V Amsterodamu zůstane do 2. července, poté bude přenesena do Berlína a obraz se v závěru roku znovu vrátí do florentské Galerie Uffizi. Důkazy o tom, že se jedná o skutečný Komenského portrét, hodlá Ernst van de Wetering publikovat v katalogu, který bude vydán k výstavě v Berlíně.