Zasvětila život Janu Amosu Komenskému

Helena Voldan

Z Argentiny dorazila smutná zpráva, že koncem října odešla velká propagátorka české kultury a díla „učitele národů“ paní Helena Voldan.

Titulní strana prvního vydání Labirynt Swěta a Lusthauz Srdce,  které vyšlo roku 1631,  foto: Public domain
Paní Helena Voldan zasvětila svůj život významnému českému pedagogovi a mysliteli Janu Amosu Komenskému. Z češtiny a latiny přeložila do španělštiny velkou část jeho díla včetně nejslavnějšího pojednání „ Labyrint světa a ráj srdce“.

Paní Voldan působila mimo jiné jako ředitelka České Volné katedry na Universidad Argentina John F. Kennedy, profesorka Slovanské literatury na Universidad Católica Argentina, byla presidentkou argentinského Centro Cultural Johannes Amos Comenius. Ministerstvo zahraničních věcí jí za propagaci české kultury udělilo v roce 2006 cenu „Gratias Agit“. Při té příležitosti poskytla Radiu Prague International rozhovor, kterým si můžeme  připomenout významnou osobnost české krajanské komunity.

"Do Buenos Aires jsem přišla jako dítě. Hluboce jsem milovala své rodné město Prahu a věřila jsem, že je to centrum světa. Ale v té době bylo mnohem méně známé než dnes, i proto, že česká literatura nebyla tehdy ještě příliš přeložená.

Buenos Aires | Foto: Andrea Fajkusová,  Radio Prague International

Ve 14 letech jsem začal překládat Karla Čapka a jeho "Anglické dopisy". Z nich mne zaujala zejména jeho kapitola o krásných minerálech a hlemýžďích z londýnského muzea. Později jsem pokračovala v překladech moderní poezie, a když mi to život dovolil, přešla jsem na vyšší duchovní úroveň. 20 let jsem strávila překládáním toho nejlepšího z české literatury a filozofie. K tomu jsem vytvořila nakladatelství Ekumene a Komenského kulturní centrum.

Druhou linií je poezie a poetická próza -  Otokar Březina, Vladislav Vančura, Jaroslav Seifert, Josef Čapek, Jaroslav Durych, Zdeněk Rotrekl a brzy i Vladimír Holan.

Každá z těchto knih nese specializované komentáře a někdy i ilustrace významných českých umělců.

Všechny tyto autory se snažím dostat do povědomí i na akcích, které připravuji pro Univerzitu JF Kennedyho v Buenos Aires, společně s akcemi věnovanými hudbě - začali jsme Dvořákem a Martinů.  

Je pro mě velmi zvláštním potěšením pokusit se přenést krásné myšlenky a krásné formy z velkolepého jazyka, jakým je čeština, do dalšího velkolepého jazyka, španělštiny. Aby nikdo nemohl říci, že česká kultura není známá. A obracím se i na mladé potomky české diaspory, aby si uvědomili hodnotu vlastní kultury.“

Paní Helena Voldan zemřela v požehnaných 96 letech v Buenos Aires 26. 10. 2021.

klíčové slovo: