Rodí se vize české justice?

0:00
/
0:00

Možná se dočkáme nové vize české justice a organizace státních zastupitelství. Poslanecká komise, která má zkoumat otázky nezávislosti a uspořádání české justice, o ní požádala ministerstvo spravedlnosti a Nejvyšší státní zastupitelství.

Dočasná sněmovní komise by měla najít odpovědi na základních otázky, jaká je budoucnost české justice a jak ji učinit pro občana důvěryhodnější. Předseda komise, Stanislav Grospič z KSČM, upřesnil, že vyžádané materiály by se měly zaměřit na problémy, které současnou justici nejvíc trápí:

"Otázka judikatury, sjednocování soudních rozhodnutí, kárné odpovědnosti soudců, prodlevy dodržování soudních řízení a lhůt a podobně. Komise se usnesla na stejném akcentu na dožádání ministerstva spravedlnosti předložení koncepce a organizace výhledu státního zastupitelství. Ve stejné otázce dožádala i Nejvyšší státní zastupitelství tak, aby každá z těchto institucí předložila svůj pohled a bylo možné jej posoudit."

Komise, jak upozorňují její členové, není vyšetřovací a měla by se ve své práci zabývat především budoucností resortu. Nebude se tedy vracet ke kauzám, které zavdaly příčiny k jejímu vzniku, například té, která se týkala bývalého vicepremiéra Jiřího Čunka. Nebude také pátrat po případném ovlivňování práce justice ze strany politiků v minulosti, ale, jak řekl poslanec ODS Marek Benda, hledat způsob, aby k tomu dojít nemohlo:

"Tohle má být úvaha nikoliv do minulosti, ale do budoucnosti, jak nastavit strukturu zejména státního zastupitelství, ale i soudů tak, aby ingerence kohokoliv jiného, zdůrazňuji, že nejenom ostatních mocí, ale kohokoliv jiného, byly maximálně vyvarovány. Že se to nikdy nepodaří úplně dokonale je jasné, ale jaké změny se mají udělat, o tom by se mělo tady mluvit."

Poslanecká komise si je vědomá toho, že sama kvůli nedostatku času k zásadním závěrům nedojde. Chtěla by ale připravit materiál pro novou vládu a sněmovnu. Podle člena komise, poslance ČSSD Pavla Němce, by případné změny měly také přispět k navrácení důvěry lidí v justici:

"Smyslem by mělo být to, aby občan, když má nějaký problém, se kterým se obrátí na soud, zhruba věděl, že když předloží ty a ty důkazy, tak to jeho řízení dopadne zhruba tak a tak. Občan by měl vědět, že když podá nějakou žalobu a obrátí se s návrhem na soud, tak že to řízení v nějaké rozumné době také skončí. Proto jsme požádali ministerstvo spravedlnosti, aby se k tomu vyjádřilo, aby nám řeklo, nejen jaký je záměr budoucích legislativních úprav, ale jaká je vize, jestli vůbec ministerstvo má vizi, kam by měla česká justice směřovat."

Člen komise, bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil z ODS sice její záměry vítá, ale jejich prosazení nedává příliš velké šance:

"Jsem skeptický k výsledkům, protože v období následujících třech měsíců, které zbývají do konce volebního období, asi žádné konkrétní závěry tato komise nepřinese."

Nad materiály, které mají k budoucnosti české justice vypracovat ministerstvo spravedlnosti a Nejvyšší státní zastupitelství, by se měla dočasná sněmovní komise sejít začátkem září.