Rodiče i ředitelé škol protestují proti novým přijímačkách na střední školy

Václav Klaus mladší
0:00
/
0:00

Termín přijímacích zkoušek na střední školy v Česku se blíží, a s tím také roste nervozita na školách i v rodinách žáků 9. tříd. Letošní deváťáci si totiž mohou v prvním kole přijímacího řízení podat přihlášku jenom na jednu střední školu. Proti novému nařízení protestují zejména zřizovatelé soukromých škol a odborných učilišť. Syn prezidenta Václav Klaus mladší je spoluautorem petice, podle které toto nařízení omezuje právo na vzdělání. Rodiče několika žáků základních škol se dokonce obracejí se stížností na Ústavní soud. Podrobnosti zjišťovala Milena Štráfeldová:

Možnost podat si v prvním kole přijímacího řízení přihlášku pouze na jednu střední školu dává nový školský zákon, který vstoupil v platnost koncem loňského roku. Předchozí praxe byla taková, že si žáci devátých tříd mohli ve dvou kolech podávat přihlášky na dvě veřejné školy, kde se neplatí školné, a na libovolný počet soukromých a církevních škol. Nová právní úprava má podle mluvčí ministerstva školství Michaely Lagronové celé přijímací řízení zjednodušit a zprůhlednit.

"My jsme chtěli sjednotit ten systém přijímacího řízení, aby pro všechny typy středních škol bylo stejné."

Kritici nového nařízení však tvrdí, že znevýhodní elitní školy, které si dosud mohly vybírat z několikanásobku nadaných žáků, a ve svém důsledku povede ke korupci. S novými pravidly nesouhlasí ani ředitel soukromého Prvního obnoveného reálného gymnázia v Praze Václav Klaus mladší:

"Děti jsou omezeny ve svobodné volbě povolání, mají vlastně jenom jednu možnost, kam se přihlásit na střední školu, což je prostě zbytečné a zcela nesmyslné omezení jejich práva. Spoustě dětí to přinese to, že se nedostanou na školu, na jakou by třeba měly schopnosti."

Foto: ČTK
Václav Klaus mladší je také spoluautorem protestní petice, kterou v současné době podepsalo už kolem tisíce nespokojených rodičů a zástupců soukromých středních škol. Ti se totiž obávají, že rodiče budou nyní spíš sázet na jistotu a své dítě přihlásí na takovou školu, kde bude mít větší šanci na přijetí už v prvním kole. Výběrové a soukromé školy, které dosud přijímaly například jen jednoho z šesti uchazečů, tak přijdou zkrátka. Podle ředitelky Gymnázia Arabská v Praze Zdeňky Hamhalterové však nové nařízení pro školy žádné velké změny nepřinese:

"Myslím si, že ani pro žáky, protože i před tím se hlásili v prvním kole jen na jednu střední školu. Jen dopředu dávali avízo, kam by asi do druhého kola dali svou přihlášku. Jenom se rozvířila hladina a nám teď najednou připadá divné něco, co tu bylo už předtím."

Podle nového školského zákona mohou nyní ředitelé středních škol vypsat druhé kolo přijímacích zkoušek podle svého uvážení a jen tehdy, pokud se nenaplní kapacita jejich školy v prvním kole. Ve druhém kole si už mohou žáci 9. tříd podat přihlášky na libovolný počet středních škol. Ministerstvo školství tvrdí, že každé dítě, které má zájem na střední škole studovat, se na ni také dostane. Podle údajů z minulého školního roku se do prvních ročníků téměř 1700 gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť v České republice dostalo necelých 150 tisíc studentů. Letos ukončí 9. třídu základních škol na 110 000 žáků.