Rok rovných příležitostí

0:00
/
0:00

Česko v pondělí oficiálně zahájilo svou část kampaně k Evropskému roku rovných příležitostí pro všechny, který na letošek vyhlásila Evropská unie. Cílem akcí je upozornit na nepřijatelnost diskriminace a přispět ke srovnání šancí.

Eurokomisař Vladimír Špidla,  foto: ČTK
Kampaň u nás zahrnuje sedm větších projektů a semináře, konference či festivaly. Jak České televizi řekl eurokomisař Vladimír Špidla, rovné příležitosti se v zemích sedmadvacítky dosud naplnit nepodařilo. Také v Česku se toho podle něj za poslední léta příliš nezměnilo:

"Od počátku devadesátých let bych řekl je spíše stagnace. Nedá se popsat pokrok, nedá se ani popsat nějaký ústup. Je to do jisté míry reakce na minulou dobu, a pak bych řekl, že většina sociologických výzkumů ukazuje, že česká společnost je technicky velmi pokroková, ale společensky konzervativní."

V otázce rovných příležitostí Česko zaostává i v tom, že stále nemá antidiskriminační zákon a neplní tak evropské směrnice.

"V České republice podle výzkumu, který provedl Eurobarometr, jsou nejsilněji vnímány: diskriminace podle věku, diskriminace podle etnického původu a diskriminace podle pohlaví,"říká eurokomisař Špidla.

Lenka Bennerová z občanského sdružení Forum 50 procent soudí, že v Česku jsou ženy diskriminovány nejen na pracovním trhu:

"Pracovní trh je jenom jedna z oblastí té diskriminace. Na pracovním trhu je to rozhodně tím, že ženy trpí více nezaměstnaností než muži, rozhodně je tu velký rozdíl v příjmech, pak je to také sexuální obtěžování, a nemají stejný postup v kariéře jako muži."

Při slavnostním zahájení kampaně Evropský rok rovných příležitostí pro všechny v Praze premiér Mirek Topolánek řekl, že ženy nejsou v české společnosti znevýhodněnou skupinou. Mateřství a těhotenství je podle něj výsadou žen, která je činí apriorně odlišné od mužů, a staví je tak logicky do jiného postavení na trhu práce. Úkolem státu je podle premiéra dbát na to, aby ženy, které si místo mateřství zvolí kariéru, měly stejné šance jako muži. Škodlivá je podle premiéra i přehnaná ochrana starších lidí a studentů. Rovnost příležitostí ve společnosti nezajistí zvláštní ochrana pro některé skupiny, ale naopak odstranění rovnostářství a posílení neosobních pravidel, prohlásil Topolánek.

Lence Bennerové se takový přístup k vytváření rovných příležitostí nelíbí. Proto si myslí, že Evropský rok rovných příležitostí pro všechny je třeba v tomto směru plně využít:

"Ten rok je šance, aby se Česká republika o tom problému znova začala bavit, aby se rozpoutala veřejná diskuse, upozornilo se na určité problémy, projevy diskriminace, které v České republice probíhají. Mělo by proběhnout mnoho osvětových akcí. Ale pokud tady mluvím za diskriminaci žen nebo problematiku rovného postavení žen a mužů, musím říct, že ta osvěta by měla začít na nejvyšších místech, protože projev pana Topolánka na otevření kampaně dokázal, že panují v tomto smyslu v české společnosti jisté stereotypy i na těch nejvyšších místech. A že té osvěty, nových informací a nediskriminačního přístupu je tedy velmi potřeba."