Romský mentor - ojedinělý sociální projekt přináší výsledky

0:00
/
0:00

Několik měsíců funguje v České republice zcela nový sociální projekt s názvem Romský mentor. Ten zjednodušeně řečeno chrání Romy před tím, aby zbytečně neskončili za mřížemi. Program se totiž týká těch, kterým soud uložil obecně prospěšné práce nebo jiný alternativní trest a jim kvůli problémům s docházkou hrozí vězení.

Projekt zatím funguje v pěti českých městech a podle ředitele Probační a mediační služby Pavla Šterna je nejúspěšnější. Co vlastně takový romský mentor dělá?

"Navštěvuje například klienty doma, motivuje je k plnění povinností, které souvisí s výkonem alternativního trestu. Mohou spolupracovat i s poskytovatelem obecně prospěšných prací, které ten romský klient vykonává. Je to poměrně široký okruh, ale když to řeknu úplně jednoduše, tak ten romský mentor je most mezi střediskem probační a mediační služby a klientem, který je z romského etnika, protože ten mentor je mu mnohem bližší a ty věci mu v zásadě vysvětluje stejně, ale možná trochu jiným jazykem než my. Výsledky činnosti mentorů jasně potvrzují, že to funguje, protože ten projekt je, až se to bojím říct, téměř neuvěřitelně úspěšný."

V kolika městech romští mentoři působí a kolik je zapojeno klientů?

"Romští mentoři působili zatím pilotně a ještě nadále působí v Českých Budějovích, Českém Krumlově, v Písku, ve Strakonicích, Táboře, Berouně a Nymburce. Těch mentorů je v tuto chvíli 12 a dohromady bylo zapojeno do jejich činnosti 63 klientů. A z toho v 53 případech práce toho mentora byla úspěšná. To znamená, když tam byly třeba nějaké nedostatky ve výkonu alternativního trestu, tak se to výrazně zlepšilo."

Kde jste mentory hledali?

"Nám ten projekt byl nabídnut nevládním sdružením, které se jmenuje Sdružení pro probaci a mediaci v justici. Touto myšlenkou se nechalo inspirovat od dánské probační služby a my jsme ten projekt podpořili. Poté, co sdružení vyškolilo mentory na to, co mají dělat, tak byli někdy od konce minulého roku zapojeni do praxe a výsledky ukazují, že ten projekt má skutečně obrovský potenciál a přináší výrazné výsledky."

Ze statistik přitom plyne, že zhruba polovina lidí, kteří jsou odsouzeni k obecně prospěšným pracem, skončí nakonec ve vězení. Podle Pavla Šterna hlavně proto, že jeho úřad má málo lidí na to, aby s potrestanými mohl dostatečně pracovat, a výsledky projektu jeho slova potvrzují.

Romským mentorem se stala i Hana Kožuriková, která pracuje v romském sdružení v Nymburce. A s jakými případy se setkala? Například jednoho svého klienta vytáhla třikrát z postele a pak už radši chodil na veřejně prospěšné práce sám. Většinou ale dochází za klienty do rodin a radí jim. Jak si třeba vyřídit splátkový kalendář kvůli dluhům nebo aby nezapomněli na schůzku s úředníkem.

"Mentor je člověk, který klienta nekritizuje, neodsuzuje, jde tam nabídnout jakousi sociální službu, kterou ten klient potřebuje."

Kolik klientů máte na starosti?

"V současné době mám pět klientů, kteří potřebují moji pomoc. Tu jim vlastně nabízí probační úředník."

Veškeré peníze na chod projektu zatím poskytla Evropská unie a částečně velvyslanectví Spojených států. Od září se pilotní projekt rozšíří do dalších tří regionů - na Liberecko, Královéhradecko a Pardubicko. Pro svoji úspěšnost byl totiž podpořen z evropských sociálních fondů.