Rozhovor s představitelem organizace homosexuálů SOHO Vladimírem Hrubým

K zákonu o registovaném soužití se vracíme i v následujícím příspěvku. S představitelem organizace homosexuálů SOHO Vladimírem Hrubým hovořila Zdeňka Kuchyňová o tom, jak tato právní úprava může život homosexuální menšiny ovlivnit.

Tolik rozhovor Zdeňky Kuchyňové se zástupcem společnosti organizace homosexuálů Soho Vladimírem Hrubým.