Senátoři proti korupci

Jan Kasl

Primátor Jan Kasl jednal s pražskými senátory o problému korupce ve státní správě. Kasl koncem února vyjádřil lítost nad možným korupčním prostředím ve městě. Konkrétní případ na žádost radních a zastupitelů ale nedoložil. Blíže Mikuláš Kroupa.

Senátoři zvolení za Prahu vyjádřili na schůzce s primátorem Janem Kaslem svoji podporu boje proti korupci. Podle nich Jan Kasl odvážně vystoupil proti korupčnímu chování státních úřadů. Podle senátorky Zuzany Roithové je nutné o možné korupci mluvit a to, i když nemáme přímé důkazy.

"Je to dohadování jako o vejci a slepici. Zda-li mluvit o korupci až ve chvíli, kdy někoho chytím a předám policii, nebo mluvit o korupci, o které každý ví, že na úřadech existuje. Myslím si, že Jan Kasl vystoupil proti korupci veřejně a odvážně."

Senátor Michael Žantovský, předseda bezpečnostního výboru, pozval primátora Kasla na jednání podvýboru pro boj s korupcí, kde se mají připravit ve spolupráci novely především zákona o státní správě. Nejvíce korupce se vyskytuje na úřadech, kde kompetence připadají na kolektiv. Novela se má tedy zabývat posílením pravomocí jednotlivých zastupitelů vůči jejich úřadu. Potvrdil to přímo Jan Kasl.

Jednen z mechanizmů, jak se bránit korupci ve státní správě, spočívá ve veřejném vystoupení proti úplatkům. Občan musí vědět, že s úplatkem neuspěje. Proto veřejné vystoupení primátora Jana Kasla, který prohlásil, že úřady hlavního města jsou možným korupčním prostorem, otevřelo dosud tabuizované téma. Senátor Jan Outrata odmítl obvinění proti primátorovi, a to, že pošpinil dobré jméno města.

"Je velmi důležité, že Kasl vystoupil veřejně proti korupci jako primátor. Konečně s tím po legislativní stránce můžeme něco dělat. Jméno města se tak nepošpinilo. Jméno města je pošpiněné tím, že v nich korupce existuje, a né tím, že na ní někdo poukazuje."