Skalní města Českého ráje aspirují na zápis do seznamu UNESCO

Český ráj

Kam se vydáme dnes na cesty? Půjdeme do ráje. Nikoliv do toho nebeského, ale do Českého, jehož jedinečné přírodní útvary - skalní města - aspirují na zápis do seznamu Unesco. Více se dozvíte do Zdeňky Kuchyňové.

Českým rájem se nazývá kraj mezi Turnovem a Jičínem. Patří k němu i taková krásná zákoutí jako jsou Prachovské skály, Hruboskalsko či zřícenina hradu Trosky. Český ráj objevili turisté už dávno a jak uvedla Hana Maierová předsedkyně sdružení Český ráj, za svůj název vděčí společnosti, která v 19. století navštěvovala lázně Sedmihorky.

Český ráj
"Protože tehdy byla oblíbená píseň Josefa Kajetána Tyla, která se později stala naší hymnou, kde bylo sousloví "zemský ráj to na pohled", tak v podstatě na základě tohoto spojení slovního tato česká společnost literátů, básníků a malířů dala našemu kraji název Český ráj."

Region si snad nemůže lepší marketingové označení ani přát a snaží se ho co nejlépe využít. Výhodná je i jeho poloha - leží necelou hodinu od Prahy i od německých a polských hranic. Jedinečný je právě svojí přírodou, kterou tvoří neopakovatelná skalní města.

Na skalách naleznete pozůstatky starých romantických skalních hradů...
"Na skalách naleznete pozůstatky starých romantických skalních hradů, které v mnoha případech byly přestavěny v dalších obdobích na zámky či jiná sídla až do 19. století. Jsou zde dominanty počínaje Troskami, vlastně symbolem Českého ráje, přes Hrubou skálu, Valdštejn, Valečov, Frýdštejn. To jsou ukázky umu člověka, který spojil výtvor přírody s umem lidských rukou."

Ke zřícenině Trosky se vztahuje i několik pověstí, na které je zdejší kraj nesmírně bohatý. Vypraví se, že v době, kdy Trosky patřily rodu pánů z Bergova, obývaly věže dvě ženy babička kališnice s vnučkou katoličkou. Ač blízké příbuzné, nemohly se snést pro různost víry a nenáviděly se tak, že se neustále hádaly. Proto se vnučka usadila ve věži na východní straně, kdežto babička bydlela v západní věži. Kdykoliv se prý spatřily v oknech, vyčítala bába své vnučce, že zapřela víru svých otců, kdežto vnučka zase nazývala bábu kacířkou. Jejich křik, a pláč se ozývaly nejen ve dne, ale i v nočním tichu, že si kolemjdoucí zacpávali uši a z míst utíkali. Dávno leží Trosky v rozvalinách, ale za bouřlivých nocí, kdy se blesky křižují nad krajinou, je prý dosud slyšet z věží pláč a sténání. Proto také nazvali lidé východní a vyšší věž "Pannou", nižší západní "Bábou".

Trosky,  foto: Zdeněk Fiedler,  CC BY-SA 3.0
I k hradu Trosky vede spousta turistických cest i cyklotras. Ostatně turistické trasy zde byly značeny jako první v České republice. Jak dodala Hana Maierová, v regionu se chystají na vybudování dalších cyklotras.

"Máme připravené studie na dvě hlavní trasy, které si myslíme, že do budoucna určitě prosadíme. Je to trasa podél řeky Jizery, protože ta si o to říká, byť má některé úseky, které jsou těžko překonatelné, zvláště v oblasti Maloskalska a potom je to trasa od Turnova k Jičínu napříč Českým rájem. Věřím, že se nám podaří získat dotace z evropských fondů, protože se snažíme být na ně připraveni."

Stará pohlednice - Císařská chodba v Prachovských skalách
Turisté tu mohou provozovat i rafting, paragliding, či horolezectví.Do Českého ráje jezdí ze sedmdesáti procent lidé na rodinnou dovolenou. Po památkách a přírodních útvarech tu turisty vozí sezónní autobusy. V Českém ráji vycházejí i turistické noviny, které nabízejí informace o atraktivitách regionu, typech na výlety, spojení, kulturních i společenských akcích. Návštěvník prostě dostane úplný balíček informací o všech službách, které může získat. Noviny jsou navíc k dispozici v němčině a polštině. Aleš Hozdecký z Městského úřadu v Turnově uvedl, že novinkou pro turisty je letošní slevová pohlednice.

"Na stranách pohlednice je osm kupónů, každý představuje slevu na některém z objektů. Co je velice pozitivní, do tohoto slevového systému byly zahrnuty památkové objekty, ale také privátní sektor. Součástí slevové nabíkdy je i nabídka turnovských kostelů a pak velice atraktivní nabídka slevy v prodejnách družstva umělecké výroby Granát, vyjímečného producenta českého granátového šperku."

Teď má tento unikátní kraj - konkrétně jeho skalní města - šanci být zapsán na seznam UNESCO, což by mohlo přilákat více turistů ze zahraničí. O zápis se uchází 10 lokalit, která leží na území velkém 200 kilometrů čtverečních. Každé skalní město je přitom jiné co do složení pískovce a vnější podoby skal.

Hruboskalsko
Mnozí se podivovali, proč se o zápis neuchází už vzpomínaný unikátní hrad Trosky. Bohužel nestojí na pískovcovém útvaru, ale na dvou vrcholcích dávno vyhaslých sopek. Aby mohla být skalní města zapsána do prestižního seznamu, bylo třeba rozšířit Chráněnou krajinnou oblast na 180 kilometrů a přesvědčit místní obyvatele, že výhody převáží nad omezením, které jim přírodní památka nutně přinese.

Představte si, že někomu vlastně vnucujete to, že bude mít trochu složitější život, že když bude chtít stavět, bude se muset podřizovat rozhodnutí dalších úředníků. Bez souhlasu obcí, bez souhlasu občanů by se toto nikde nepodařilo. Byla to taková veliká půlroční akce, kdy pracovníci chráněné krajinné oblasti, my i zástupci ministerstva objížděli jednotlivá zastupitelstva a účastnili se velice bouřlivých jednání, kde se diskutovalo s občany o tom, co to přinese a nepřinese."

Jak dodala Hana Maierová, začátkem září čekají v Českém ráji zahraničního experta, který se na unikátní skalní města přijede podívat osobně a jeho hodnocení bude mít zásadní význam. I kdyby skalní města zapsány nebyla, už samotná tato možnost probudila kraj k nesmírně aktivitě a zdejší nabídka je pro turisty rok do roku bohatší. Český ráj, to totiž také krajem drahých kamenů. A za těmi, ale i za netradiční slavností slámy se podíváme ještě příští týden.

10
50.519722000000
15.170556000000
default
50.519722000000
15.170556000000