Skončí v parlamentu rodinné podnikání?

Někteří poslanci si pletou parlament s rodinným podnikáním. Jako asistenty zaměstnávají své příbuzné nebo Poslanecké sněmovně pronajímají své domy jako poslanecké kanceláře - a tak si vylepšují svůj rodinný rozpočet. Volič má minimum šancí se o této praxi, která jde napříč politickým spektrem, dozvědět.

Předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek už ale připravil etický kodex zákonodárce: "Je to pokus zprůhlednit dění ve sněmovně podle hesla, že parlament má být dům ze skla. Jsou to kroky k tomu, aby se stalo přehlednější a viditelnější to, co se v parlamentu děje. A je to závazek poslanců, pokud by ho přijali, že budou ta pravidla dodržovat."

Podle politologů bude etický kodex přínosem, protože jasně určí, jaké chování zákonodárce je neakceptovatelné. Takovým chováním je například už zmíněné zaměstnávání rodinných příslušníků. Jak se na tento nešvar řady zákonodárců dívají politologové? Slovo má Vladimíra Dvořáková: "Já si myslím, že to je negativní a je to negativně vnímáno i veřejností. Ale není to pořád nic protiprávního - to znamená, že není možné použít jakékoliv sankce. Myslím si, že právě etický kodex by to mohl částečně upravit a říci, že jakési chování není dobré z hlediska pohledu veřejnosti na poslance." Politolog Lukáš Valeš k tomu dodává: "Poslanci se bohužel chovají ani ne tak jako reprezentanti, ale spíš jako zaměstnanci, kteří se snaží z té své funkce, bez ohledu na to, že to je funkce veřejná, získat maximum sami pro sebe. Bohužel u nás ještě není - ani ve veřejném mínění, ani v médiích - tak silný tlak na politiky, který by je skutečně znemožnil jak vůči voličům, tak vůči politické straně natolik, aby jakákoliv taková věc byla následována jejich odchodem ze Sněmovny nebo možností býti nezvolen v primárních volbách v rámci své strany."

Předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek bude o svém návrhu etického kodexu ještě jednat s představiteli jednotlivých poslaneckých klubů a je připraven do něj zapracovat jejich připomínky. Současný návrh etického kodexu, jak mi Lubomír Zaorálek potvrdil, řeší i problém zaměstnávání rodinných příslušníků:

"Je to tam, navrhuji to tam také. Je to jeden z bodů, ke kterému by se poslanci zavázali. Ono je otázka, jestli to takto v etickém kodexu přímo říkat, že se to nesmí. Podle mě je důležité, aby se o tom vědělo. Ten postoj může být takový, ať si to každý rozhodne sám. Ale v každém případě o tom musí dát veřejnosti vědět. Ten požadavek transparentnosti a průhlednosti je víc, než něco zakazovat. Ať to veřejnost pak posoudí a podle toho se vůči dotyčnému chová ve volbách, apod."

V ideálním případě, pokud se podaří vyřešit všechny provozní záležitosti (například evidenci lobbistů), by zákonodárci mohli začít etický kodex podepisovat už 28. října. Neočekává se ale, že jej podepíší všichni poslanci. "Myslím si, že by se v tomto okamžiku musela zvažovat i ta cena, kterou za to politická strana, politický klub nebo jednotlivec zaplatí, protože veřejnost nebude vnímat příliš pozitivně, pokud někdo odmítne přistoupit k jakýmsi běžným normám chování poslance, které by zabránily zneužívání postavení," uzavírá politoložka Vladimíra Dvořáková.