Sociální změny na českém venkově

Připravila Kateřina Brezovská.

V roce 1999 proběhl v České republice rozsáhlý výzkum, který pod názvem "Trendy sociálních změn na venkově" provedla agentura Median. Výzkum byl reprezentativní a v základních parametrech odráží strukturu obyvatelstva ve venkovských oblastech celé České republiky. Zpracování dat provádí nyní Sociologická laboratoř při katedře humanitních věd provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Jedním z témat výzkumu bylo také postavení českých žen na venkově. Radio Praha oslovilo docentku Věru Majerovou ze zmiňované fakulty. Dotazování pomocí sociologického dotazníku bylo poměrně obsáhlé, bylo položeno kolem 120-ti otázek v základních okruzích, týkajících se například zaměstnání, rodiny a domácnosti, bydlení, příjmů a výdajů, vybaveností domácnosti, volného času a podobně. Jak nám potvrdila docentka Věra Majerová, výsledky výzkumu jsou tak trochu překvapivé... Otázky jsou podle docentky Majerové zpracovávávany v širších souvislostech, nikoliv pouze jako odraz momentálních názorů - to se týká zejména odpovědí na otázky vstupu do Evropské unie, NATO či také rozdělení Československa. A na závěr ještě jeden postřeh z výzkumu. Na budoucnost českého venkova pohlíží většina dotázaných mírně optimisticky. 37 procent mužů a 34 procent žen se domnívá, že hospodářská situace se bude zlepšovat - i když velmi zvolna. Zhoršení situace očekává 25 procent občanů venkova a o něco méně lidí si myslí, že se nic nezmění.