Soud zamítl žalobu společnosti ČEZ na sdružení Jihočeské matky

Okresní soud v Českých Budějovicích zamítl žalobu elektrárenské společnosti ČEZ na ochranu dobré pověsti právnické osoby, která směřovala proti občanskému sdružení Jihočeské matky. ČEZ žaloval sedm výroků představitelek sdružení z let 1999 a 2000, které údajně poškodily jeho dobrou pověst. Soudce Jiří Křivanec však dospěl k názoru, že výroky nebyly objektivně způsobilé snížit dobrou pověst žalobce. Podle něj byla tvrzení představitelek Jihočeských matek obecná a jejich cílem bylo obrátit pozornost k budované jaderné elektrárně Temelín, o níž má veřejnost právo získat informace. Proti rozhodnutí se strany mohou odvolat ke krajskému soudu. Jádrem sporu byla tisková zpráva z dubna 1999, v níž Jihočeské matky mimo jiné uvedly, že od února 1999 se v Temelíně staví v rozporu se zákonem, neboť nebyl veřejně projednán vliv změn stavby budovy aktivních a pomocných provozů. ČEZ pak žalobu rozšiřoval o další výroky, které měly snížit jeho dobré jméno.