Spekulace o datu narození Ježíška

Vánoce jsou za námi a všichni se už připravujeme na příchod nového roku, kdy už definitivně vstoupíme do nového tisíciletí, nového milenia. Je tomu ovšem skutečně 2000 let, co se v Betlémě na rodil Ježíš Kristus? Známe vůbec skutečný rok Ježíšova narození? O odpověď na tyto otázky se pokusí Jaromír Marek.

O určení data narození Ježíše Krista usilují historici i teologové dlouhá staletí. I když právě od této události počítáme náš dnešní kalendář, s určitostí o ní nemůžeme říct vůbec nic. Jak byl tedy vůbec křesťanský kalendář vytvořen? O odpověď jsme požádali historičku dr. Jarmilu Bednaříkovou z brněnské Masarykovy university. Tento učenec však stanovil datum zcela spekulativně a je zřejmé, že ne ani zcela přesně. Jasno však do celé věci nevnesou ani historické prameny. Pokračuje dr.Bednaříková. Ani další prameny nám však v dataci Kristova narození příliš nepomohou. Jednotliví historici se ve stanovení data liší až patnáct, dvacet let. A co jiné vědy? Nepomohla by nám například astronomie? Vždyť, jak víme, Ježíšovo narození zvěstovala záře betlémské hvězdy, což z našeho pohledu není nic jiného než nějaký výrazný astronomický úkaz. Zdeněk Pokorný z brněnské Hvězdárny a planetaria Mikoláše Koperníka však není v tomto ohledu vůbec optimista. Co tedy říká o betlémské hvězdě astronomie? To, že náš kalendář byl vytvořen spekulativně a pravda i poněkud nepřesně nám většinou ani nepřijde. Jen čas od času, když se tak jako nyní letopočet kulatí, vyvstávají spory o to, zda už jsme nebo nejsme v novém století či tisíciletí. To souvisí s tím, že do číselné řady nebyla na začátku zahrnuta nula, protože tehdejší věda ji za číslo nepovažovala. Z pohledu matematiky je tedy vše jasné : milénium začíná 1.ledna 2001. Pokud bychom uplatnili pohled přísně historický, dva tisiíce let od narorození Krista už uplynuly před nějakými šesti či osmi roky a tak jsem vstoupili do nového milénia už před časem a ani jsme to nepostřehli.