Společensky odpovědné firmy

Roberto Maroni

Drtivá většina lidí se asi shodne v názoru, že podnikání je především o penězích, o zisku. Na druhé straně představa, že by se podnikatelé a podniky měli rovněž chovat odpovědně vůči společnosti, už zřejmě tak samozřejmá nebude. Po vstupu Česka do Evropské unie se ale s tímto faktem budou muset mnozí smířit. Více už Zdeněk Vališ.

Výkonný ředitel české pobočky mezinárodního sdružení Business Leaders Forum Tomáš Nejedlo
Pod záštitou italského velvyslance a Evropské komise se minulý týden konala v Praze konference o společenské odpovědnosti jako novém faktoru firemní konkurenceschopnosti. Mnoha českým uším ale může znít pojem "společenská odpovědnost" dosti podezřele. Jaksi automaticky se dostavují vzpomínky na nepříliš dávnou minulost. V tomto případě však jde o koncept, který byl zařazen mezi priority Evropské unie. Stalo se tak před dvěma roky na summitu v Lisabonu, když se projednávaly strategické cíle ekonomického a společenského směřování unie. Výkonný ředitel české pobočky mezinárodního sdružení Business Leaders Forum Tomáš Nejedlo vysvětluje, jak tento koncept chápat.

"Společenské chování podniků je princip, jak se firma chová vůči svým zaměstnancům, dodavatelům, zákazníkům a samozřejmě i vůči okolnímu prostředí, ve kterém firma působí. Mimo jiné to rovněž znamená, jak vychází se státní správou, samosprávou."

V podstatě jde o to, že společensky odpovědné firmy se nespokojují jen s plněním povinností, které stanoví zákon. Dělají takříkajíc ještě něco navíc. Po pravdě řečeno, není to samozřejmě z nějakého altruismu. Taková firma totiž očekává, že časem jí její chování přinese ocenění od vlivných tvůrců veřejného mínění a tím pádem i vyšší přízeň spotřebitelů. Evropská unie ale hledí ještě dál. Soudí totiž, že taková moderní podniková strategie se může stát rozhodující konkurenční výhodou evropských firem. A ty si tuto skutečnost uvědomují. Radiu Praha to potvrdil italský ministr práce a sociálních věcí Roberto Maroni.

Italský ministr práce a sociálních věcí Roberto Maroni
"Podniky vědí, že společensky odpovědné chování jim vytváří výhody. Snižuje se možnost vzniku konfliktů vnějších i vnitřních, výrobky firmy jsou u spotřebitelů žádanější, když vidí, že výrobce podporuje veřejně prospěšné aktivity. To jsou bezesporu faktory, které zvyšují konkurenceschopnost podniku. Chápou to i vlády v Evropské unii. Proto budeme tyto trendy podporovat i v budoucnu," řekl italský ministr a dodal, že Itálie, která nyní předsedá Evropské unii, věří, že Česká republika příští týden podpoří projekt společenské odpovědnosti firem na evropské konferenci v Benátkách. Podle náměstka ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky s tím Praha nebude mít žádné potíže. Šimerka ale také dodává.

"Kdo zná situaci v České republice, tak ví, že na jedné straně je celá řada podniků, a je jich stále více, které i bez znalosti tohoto projektu uplatňují jeho některé principy v praxi zcela samozřejmě. Současně ale víme, že existuje velké množství podniků, kterým jsou tyto myšlenky zatím cizí. Věřím, že propagace a popularizace tohoto projektu pomůže tuto situaci postupně měnit."

Náměstek ministra poukazuje třeba na jeden konkrétní český problém, kterým je uzavírání kolektivních smluv.

Náměstek ministra práce a sociálních věcí Petr Šimerka
"Kolektivní vyjednávání na úrovni podniků pokrývá pouze zhruba 35 procent podniků. Běžně v Evropě je to pokrytí kolektivní nebo tarifní smlouvou až 90 procent. Je to pro nás mimořádný problém, zvláště když připravujeme nový zákoník práce. Chtěli bychom, aby byl výrazně liberalizován, ale je potřeba, aby stát současně garantoval určité standardy chování, vyplývající z mezinárodních smluv a z mezinárodního práva. Nebude-li to striktně řečeno v zákoně, je jediná známá forma, jak to zajistit, a to je uzavřením kolektivních smluv."

Z úst účastníků pražské konference několikrát zaznělo, že s uplatněním principů společenské odpovědnosti firem by neměly mít potíže velké české firmy a nadnárodní společnosti. S tím souhlasí i Tomáš Nejedlo z Business Leaders Forum.

"Nadnárodní velké firmy samozřejmě vstřebávají vědomosti a dovednosti a jsou nuceny z ústředí se chovat eticky. Jejich chování se přirozeně mění podle země či regionu, podle toho, co jim ta země dovolí, ale tam takový problém nevidím. Myslím si, že tam ten systém funguje."

Jako příklad firmy, která žije s regionem se na konferenci prezentoval plzeňský Prazdroj. Samozřejmě si leckdo může položit otázku, proč musí Prazdroj dokazovat svou prospěšnost regionu, když tato skutečnost je přece všeobecně známa. Manažér firemní značky Vladimír Jurina ale Radiu Praha vysvětlil, že to by byl zjednodušený pohled.

"Také jsme si mysleli, že je to všeobecně známo, ale záležitost, jako je odpovědnost k regionu, se nevybuduje jednou a potom už funguje napořád. Firma by měla žít ve městě stejně, jako v něm žije občan. Mělo by jí zajímat, co město trápí a čím může přispět ke zlepšení. Nelze žít jenom z toho, co vytvořili naši předkové. Současné vedení Prazdroje i současný majitel stojí o to, aby i po nás zůstala spousta dobrých věcí, aby ti, co přijdou po nás, věděli, že jsme tu zanechali kus dobré práce."

Společensky odpovědné chování firem, při kterém dochází k vytváření dobrých pracovních podmínek pro zaměstnance, k šetrnému přístupu k životnímu prostředí i k všestranné podpoře regionu, zvyšuje přirozeně náklady firmy. Je otázkou, jak potom evropské firmy obstojí v konkurenci s firmami z jiných částí světa, které se mohou prosazovat na trzích třeba sociálním a ekologickým dumpingem? Evropská unie věří, že evropské firmy v soutěži nejen obstojí, ale že nové pojetí podnikání začnou i "vyvážet".