Společně proti rakovině

Logo Vize 97

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou zesilují od listopadu 2001 veřejnou informační kampaň zaměřenou na prevenci proti onemocnění rakovinou tlustého střeva a konečníku - tzv. kolorektální karcinom. Kampaň si dává za cíl upozornit na nebezpečí této zákeřné choroby, zdůraznit zbytečnost vysokého procenta zemřelých na rakovinu tlustého střeva a konečníku a vyzdvihnout důležitost a možnosti prevence. Další informace má Eva Petržílková.

V České republice je rakovina tlustého střeva a konečníku druhým nejčastějším nádorovým onemocněním. Ročně lékaři zachytí téměř 8000 nových případů a 6000 lidí na tento druh rakoviny zemře. V úmrtnosti je tak Česko na prvním místě na světě. V této souvislosti se nabízí otázka, zda v České republice jsou určité zvláštní dispozice k tomuto onemocnění..

"Díky tomu, že jsou přesně zmapovány genetické pochody při vzniku kolorektálního karcinomu a víme teda jaké pochody to jsou a víme, že tyto pochody byly poprvé zjištěny u potomků českých emgrantů, který do Ameriky přišli, tak zřejmě Češi mají predispozici ke vzniku těchto změn a ke vzniku nádoru tlustého střeva."

Říká primář II. Interního oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze MUDr. Miroslav Zavoral. Přesto lze podle něj dvěma třetinám úmrtí na tuto formu rakoviny předejít.:

"Navrhuji za prvé zavést do praxe programy sekundární prevence - tzn. vyšetření stolice na okluzní krvácení u osob starších padesáti let. U těchto osob , které budou detekováni s krví provést kolonoskopii. A pak pro budoucí generace začít s osvětou zdravé výživy, zdravé životosprávy, abychom omezili v budoucnosti počet nových onemocnění."

Logo Vize 97
Včasné objevení nádoru umožní až 90 procentům pacientů trvalé vyléčení bez chemoterapie, ozařování či operace. Zachycení napomáhají jednoduché testy, které mohou lidé starší 50 let od loňského července podstoupit každé dva roky zdarma. O jejich zavedení se zasadila Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Podle její ředitelky dr. Martiny Zelenkové by se tato iniciativa jen stěží stala skutečností bez osobní angažovanosti paní Dagmar Havlové:

"Na půdě nadace Vize 97 se vlastně tři roky odehrávala ta nejdůležitější jednání, kdy se uvažovalo o podobě novelizace vyhlášky, o tom, kdy vyhláška bude novelizována, z jakých zdrojů se budou uhrazovat provedené testy praktickým lékařům. To všechno bylo o legislativě, o kompromisech, o finančních zdrojích ve státě u pojišťoven a všechna tato jednání vlastně paní Havlová vedla a zastřešila."

Resort zdravotnictví hodlá vytvořit síť zařízení, která by odborně pacienty s podezřením na rakovinu konečníku a tlustého střeva vyšetřovala. Pro tento záměr bylo již vybráno 91 pracovišť. Do jejich vybavení hodlá resort během tří let investovat 320 miliónů korun.

Autor: Eva Petržílková
spustit audio