Společné století Čechů a Slováků

Národní muzeum nyní prochází rekonstrukcí, ale v říjnu bude opět otevřeno, foto: Lenka Žižková

Letošní rok je rokem významných výročí, která zásadně ovlivnila československou historii. K nejvýznamnějším bezesporu patří 100. výročí vzniku Československé republiky. Projekt Společné století má připomenout i další stěžejní události posledních sta let.

Češi i Slováci si za sto let prošli mnoha vzestupy i pády. A právě všechny události a zvraty, ať už dobré či zlé, symbolizuje heslo Neměnil bych. Cílem celé kampaně je si tyto historické mezníky připomenout a vzbudit v lidech obou států, nyní rozdělených, národní hrdost a sounáležitost. Význam tohoto projektu zdůraznila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová:

"Jsme povinni si připomínat, co jsme jako Čechoslováci dali Evropě a světu a tím podpořili nejen hrdost ve vlastní zemi, ale i zvýšili svou prestiž v zahraničí. Myslím si, že pokud si připomeneme všechna výročí, tak jsou to většinou klíčové a povětšinou i nelehké události naší minulosti, naší historie. A proto je, podle mne, potřeba, aby si nejen naše generace (nebo ta starší generace), ale zejména ta nejmladší generace uvědomovala, že patří k národu, který sice není velký počtem, ale zato dokázal ohromné věci. Ovšem musíme nejen vzpomínat, ale také to oslavit!"

Připomenutí společné historie

Národní muzeum nyní prochází rekonstrukcí, ale v říjnu bude opět otevřeno, foto: Lenka Žižková
K celorepublikovým akcím se připojila řada měst a krajů, které pro své obyvatele a turisty připravují řadů kulturních i sportovních akcí. Kromě oslav připomínajících jednotlivé události a jubilea, stému založení nezávislého Československa vzdají hold i celostátní akce, jako je Pražské jaro nebo Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary.

"Starostové různých obcí informují o tom, že chystají výpravu historických vlaků - jako by přijížděl prezident Masaryk, v Brně si připomeneme sto let knihy, ukážeme si historické události na fotografiích, připomeneme si i to, jak se vyvíjely sportovní aktivity. To vše startuje 26. května. Mezi stěžejní akce pak samozřejmě patří i Všesokolský slet a 28. října (respektive 27. října) chystáme slavnostní otevření Národního muzea, což je obrovská investice do naší budoucnosti," uvedla Dostálová.

Monika Palátková, foto: YouTube, kanál Regionální televize
Mediálním partnerem projektu je agentura CzechTourism, která si stanovila za cíl zvýšit povědomí o české kultuře a historii nejen mezi turisty, ale i v rámci spolupráce se sousedními a dalšími státy. Zatímco heslo Neměnil bych, resp. Neměnil by som, je zaměřeno na české a slovenské publikum, kampaň má další slogan, jehož význam vysvětlila ředitelka společnosti CzechTourism Monika Palátková:

"Pro zahraniční trh připravujeme kampaň s heslem Pojďte s námi oslavit společné století!, protože Československo i Česká republika daly světu spoustu skvělých lidí, spoustu skvělých produktů. Existuje mnoho známých značek, které mají svůj původ právě v Československu. Tím vyjadřujeme, že jsme rádi, že jsme Češi, a chceme o tom informovat svět."

Osobnosti, které „by neměnily"

Emil Boček, foto: Marie Veselá, archiv ČRo
Ke kampani se připojila i řada známých osobností, jejichž profesní nebo osobní život je spjat s Českou i Slovenskou republikou. Ambasadory kampaně Společné století představil marketingový vedoucí projektu Lukáš Bajer:

"Jedná se o známé osobnosti napříč různými obory - například ze sportu je tu pan Antonín Panenka. Co se týká umění, máme tu Táňu Pauhofovou, Viktora Preisse, Emílii Vašáryovou. Českou vědu pak zastupuje pan profesor Pirk. A z generace pamětníků, kteří dokázali mnohé, se do kampaně zapojil pan generál Emil Boček. Těch osobností bude víc a každá z nich má nějaké své sdělení, nějakou svou zkušenost s Českou nebo Slovenskou republikou, kterou pak zdůrazňuje heslem Neměnil/a bych."

Více informací, včetně připravovaných akcí naleznete na www.spolecnestoleti.cz.

Autoři: Martina Bílá , Irina Bartoníčková
klíčové slovo:
spustit audio