Spotřeba energie stoupá navzdory rostoucí ceně

Energetická společnost ČEZ se stala historicky první českou firmou, jejíž roční zisk dosáhl hranice jedné miliardy eur. Stát, který je většinovým vlastníkem ČEZ-u, tak bohatě vydělá nejen na daních, ale i na dividendách. Je to pro českou ekonomiku dobrá zpráva, nebo má i své stinné stránky?

Čistý zisk ČEZ-u se za loňský rok vyšvihl na 28,8 miliardy korun, což zhruba odpovídá magické hranici jedné miliardy eur - to se dosud žádné české firmě nepodařilo. Podle Deana Brabce, ředitele firmy Arthur D. Little pro český a slovenský energetický trh, je to dobrá zpráva pro celou českou ekonomiku: "Já si myslím, že je to dobrá zpráva pro českou ekonomiku. Že ekonomika roste a tím roste i spotřeba energie, v loňském roce asi o tři procenta."

Prodej elektřiny dosáhl loni rekordní úrovně a stal se hlavním faktorem rekordního zisku energetické společnosti. Jak ale neopomínají zdůrazňovat kritici, podílel se na něm také velký růst cen, které se nakonec promítnou téměř do všech sektorů ekonomiky. Vyšší ceny nakonec zaplatí spotřebitelé, v důsledku toho může růst inflace se všemi důsledky, včetně znehodnocování úspor. Podle Deana Brabce jsou ale tato rizika řádově velmi malá a navíc dočasná: "Do inflace se to může částečně promítnout, ale myslím si, že ne nějak zásadně. A myslím si, že to tempo růstu cen bude s postupem dalších let klesat. Že nebude tak vysoké, jako bylo třeba v letošním roce."

Odhad, že ceny se už příliš nezvednou, Brabec odůvodňuje tím, že české ceny energie se přibližují německým a tedy už nezbývá moc prostoru pro jejich růst. Zdražování i jeho následné omezování jsou tedy dvě strany téže mince, zvané svobodný trh: "Často se o ČEZ-u píše, že využívá nebo že zneužívá toho dominantního postavení. Česká republika se rozhodla, stejně tak jako země Evropské unie, že budeme mít liberalizovaný trh. A trh je nejenom Česká republika ale i Evropa. A v porovnání s tímto trhem jsou ceny energie u nás stále nižší."

Otázkou je, co by mohla udělat nadále rostoucí poptávka po energii a případné vyčerpání rezerv, které v současnosti umožňují elektřinu z České republiky vyvážet - a jak navíc připomínají ekologové - na úkor našeho životního prostředí. Podle Deana Brabce z Arthur D. Little by se proto skutečně mělo investovat do růstu výrobních kapacit. "Ta rezerva se nám bude stále ztenčovat, protože vlastně některé zdroje už dožívají a myslím si, že bude potřeba investovat do zdrojů nových. A já bych jako řešení viděl investici do jaderné energetiky."

Martin Bursík
Tyto úvahy ostře popuzují ekology nebo také Stranu zelených, jejíž předseda a ministr životního prostředí Martin Bursík už minulý týden odmítl varování před nedostatkem proudu jako účelovou argumentaci, která má za cíl prolomit limity těžby a otevřít diskusi o atomové energii: "My jsme prostě největší vývozce elektřiny na hlavu, celou výrobu Temelína nebo respektive ještě o něco více vyvážíme do zahraničí a je absolutně nesmyslné anebo vůbec to nemůže vycházet, že za několik let tady nebude elektřina."

Ředitel firmy A. D. L. Dean Brabec oponuje: "Já se s tím nemůžu příliš ztotožnit, protože spotřeba energií roste a je to dáno především tím, že roste hrubý domácí produkt. A myslím si, že když naši zelení nebo naši ekologové slibují, že budeme mít v České republice zhruba asi kolem 16 procent obnovitelných zdrojů, nemyslím si, že je to příliš realistické. My nejsme země, kde fouká vítr, nemáme obrovské hektary půdy, která by se dala využít pro biomasu, takže já jsem k tomu skeptický," uzavírá Dean Brabec. V jednom mu trh dává zapravdu: spotřeba energie stoupá navzdory růstu její ceny.