Staropražská tržiště zvukem i obrazem

zmizela_praha_trhy.jpg

V nakladatelství Paseka vyšla v minulých dnech v edici Zmizelá Praha kniha Pavly Státníkové nazvaná Trhy a tržiště. Prostor vyhrazený obchodování býval organickou součástí historických měst od úplných prvopočátků. Trhy, které známe z dokumentů 19. a první poloviny 20. století - a které dokumentuje tato kniha - bývaly místem čilého života, s rázovitými postavami prodavačů a trhovkyň. V rubrice z Rozhlasového archivu vám nabídneme unikátní zvukové záznamy, které to, co kniha pavly Státníkové ukazuje obrazem, dolokládají zvukem.

Jaké byly způsoby prodeje na pražských trzích někdy v roce 1936? Prodávalo se všechno možné i nemožné a obchodník na první nahrávce, kteropu máme k dispozici, nabízí takzvaný cestovní gramofon, což je ve skutečnosti jednoduchý dechový hudební nástroj, zřejmě na principu kazoo, kterým prodavač hraje do hudebního doprovodu.

Sousední obchodník se snaží utrhnout si kus pozornosti a reaguje na výklad kolegy. Prodává "špecielní brousek na kosu", který může posloužit i jako hudební nástroj. Bicí. Prodej se nemohl obejít bez názorné ukázky. Nahrávky byly pořízeny před Vánoci, jak o tom svědčí stereotypní a překrývající se volání prodavačů prskavek.

Obchodníci prokládali svoje výstupy rozhovorem se zákazníky. Chrlili nejrůznější historky, vtipy a legrace, které měly přilákat další kolemjdoucí. Prodavač velkých tabulek mandlové čokolády ovládal i umění atraktivních slev a bonusů.

Náš sestřih uzavírá slovo našeho dávného kolegy, reportéra, který v závěru hrubé nahrávky ponechává jako pozdrav budoucím generacím svůj hlas.