Stát letos poskytne na bydlení pro azylanty 18 miliónů korun

Stát letos poskytne 18 miliónů na bydlení pro azylanty. Chce jim tak usnadnit začlenění do společnosti. Dalších téměř 5 miliónů půjde na výuku cizinců a jejich rodin, kteří v Česku azyl získali. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.

Od roku 1990 do konce loňského listopadu dostalo azyl v Česku více než 3 tisíce cizinců. V porovnání s počtem lidí, kteří o azyl žádali, je to však malé číslo. Azyl si přálo získat více než 84 tisíc lidí. Podstatnou část peněz z 18 milionů, které letos vláda poskytne, si rozdělí obce. Půl miliónu by měly dostat neziskové organizace, které s azylanty pracují. Jak uvedla mluvčí ministerstva vnitra Marie Masaříková, nejsou to první peníze, které na integraci azylantů jdou.

"Integrace azylantů probíhá v České republice od roku 1994."

Jak se tato částka pohybovala v minulých letech?

"Pokud bych se podívala, kolik se podařilo vyčerpat finančních prostředků od roku 1994 do roku 2005, tak to bylo celkem 109 948 657 na integraci azylantů, pokud mluvíme o částce na bydlení."

Tyto částky směřují přímo obcím nebo do krajů?

"Určitá částka je přidělena obci s tím, že garanci má kraj. Když obec nabídne integrační byt azylantovi, tak dostane na opravy bytového fondu 150 tisíc. Tato částka se zvyšuje o další nastěhovanou osobu o dalších 50 tisíc. K tomu ještě dostane obec na opravu infrastruktury. To je nejběžnější varianta. V okamžiku, kdy si ale byt najde přímo azylant, stát mu přispívá na nájem."

Je mezi obcemi zájem poskytnout ubytování azylantům nebo moc nechtějí?

"V okamžiku, kdy stát poskytuje peníze obci, tak je neposkytuje za jakýkoliv byt. Je důležité, aby nebyl někde na samotě, protože potřebujeme, aby se azylanti integrovali. To znamená, že byt musí být v kontaktu s ostatními obyvateli naší země. Musí být také dostatečně vybaven, nemůže to být nějaký holobyt. Má to přesně definovaná pravidla. Co se týče otázky, jestli obce mají v dostatečné míře zájem, tak bych spíš odpověděla na otázku, jestli je bytů pro azylanty dostatek. Není, i když počty v posledních letech zaznamenaly nárůst, ale nemůžu říct, že je to kvůli tomu jestli obce mají či nemají zájem. Spíš je to o tom, že nemají k dispozici dostatek bytů, které by pronajímaly azylantům."

Ke kolika cizincům by měla letos pomoc směřovat?

"Můžeme se podívat, kolik se tímto způsobem podařilo v minulých letech ubytovat cizinců. Když vezmu rok 2006, tak tímto způsobem získalo bydlení celkem 163 azylantů."