Stavba dálnice Českým středohořím

M.Kuzvart

Ministr životního prostředí Miloš Kužvart svolil, aby přes Chráněnou krajinnou oblast České středohoří vedla dálnice. Udělil totiž výjimku ze zákona, podle něhož by se jinak v této ojedinělé lokalitě nemohl vybetonovat ani metr čtvereční.

M.Kuzvart
Rozhodnutí se ocitlo zcela v rukou ministra Kužvarta po té, co se loni v srpnu ekologické iniciativy ovolaly proti prvnímu rozhodnutí o stavbě dálnice. Své dnešní rozhodnutí ministr vysvětlil tím, že zájem vést dálnici právě tudy převážil nad zájmy ochrany přírody. Ministr Kužvart ovšem podmínil výjimku splněním třiceti podmínek ochrany přírody a krajinného rázu. Pro zvěř budou vybudovány podchody a mosty, nebudou zde odpočívadla, benzinové pumpy ani reklamní poutače. Dálnice povede přes méně významné části území. Vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti České středohoří Zdeněk Janda k tomu řekl "Z hlediska ortodoxně ochranářského by byla samozřejmě nejlepší nulová varianta, tedy žádná dálnice. Je ale třeba vycházet ze situace, která je. Dálnice končí na obou stranách chráněné oblasti." Dále Janda řekl: Bariérový efekt, jak dále připustil, bude ovšem dálnice působit svojí hlučností. Také kvalita ovzduší by mohla utrpět. Miroslav Patrik z ekologické organizace Děti Země, která původně navrhovala podzemní vedení dálnice, oznámil, že hodlají informovat evropské správní orgány. Kužvartovo rozhodnutí je podle Miroslava Patrika ostudou celé vlády. Proti Kužvartovu rozhodnutí se hodlají odpůrci dálnice z řad několika nevládních organizací odvolat. Ministr reagoval: Vše směřuje k tomu, že automobily za několik let dojedou po dálnici z Prahy přes Drážďany až do Berlína. Přes České středohoří pojedou po 16 a půl kilometru dlouhém úseku s třemi mimoúrovňovými křižovatkami, 29 mosty, 2 tunely a 2 mosty pro zvěř.